Pierwsze „wielkie słowo” było i musiało być „dźwiękiem”... Nowa edycja zapisków pamiętnikarskich Stanisława Morawskiego

Mirosław Strzyżewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.025

Abstrakt


Refleksje o muzyce zawarte we wspomnieniach Stanisława Morawskiego, wydanych przez Danutę Danek z ilustracjami Krzysztofa Hejkego (Warszawa 2013), odzwierciedlają potrzebę duchowości romantycznej. Nie są przy tym żadnym traktatem uczonym, autor z ironią nawet traktuje „filozofujących próżniaków”, ale dość swobodną impresją amatora, w której znakomicie odbija się zespół popularnych, obiegowych, a powszechnie obecnych w epoce sądów, mniemań i formuł estetycznych. Autor nie ukrywa zresztą takiej właśnie intencji swojej wypowiedzi, snutej w połowie XIX stulecia, u schyłku własnego życia, jako swoistej syntezy zadomowionych w licznych broszurach i artykułach poglądów na istotę muzyki, wzbogaconych tu własnym doświadczeniem niedoszłego artysty i świadka epoki, w której talent Marii Szymanowskiej rozkwitł, stosunkowo krótko świecił gwiazdorskim blaskiem, a potem zadziwiająco szybko uległ zapomnieniu. Klamrą spajającą rozważania o muzyce Stanisława Morawskiego są przecież postawione na planie głównym wspomnienia o pianistce.


Słowa kluczowe


Stanisław Morawski; Maria Szymanowska; Danuta Danek; Krzysztof Hejke; dziewiętnastowieczne pamiętniki i wspomnienia; duchowość romantyczna; refleksje o muzyce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowczyk J., 2003, Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824, Poznań.

Cenne pamiętniki dra Morawskiego, ilustrujące życie litewskie w pierwszej ćwierci XIX wieku, „Czas” 1912, nr 186.

Morawski S., 1924, Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825), Warszawa.

Morawski S., W Peterburku 18271838. Wspomnienia Pustelnika i Koszałki Kobiałki, Poznań 1927.

Morawski S., 1929, Szlachta-bracia. Wspomnienia, gawędy, dialogi (1849-1850), Poznań.

Morawski S., 1981, Z wiejskiej samotni: listy do Heleny i Franciszka Malewskich; oprac. Z. Sudolski, Warszawa.

Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej, Warszawa 2013.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism