Co czyni wystawa? Praktyki artystyczne kreujące „trzecią sferę”, czyli wystawianie naturykultury w galeriach sztuki

Barbara Major

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32674

Abstrakt


Artykuł stanowi antropologiczną refleksję nad działaniami ekspozycyjnymi w galeriach sztuki, tworzonymi w ramach ekologicznej i/lub posthumanistycznej wizji świata. Wystawianie takich prac jest gestem zdelegalizowania pewnego systemu kwalifikacji opartego na antropocentryzmie i jest wyzwaniem dla społecznej idei smaku. Wystawa staje się miejscem konstruowania estetycznego świata, którego głównym paradygmatem jest odrcucenie opozycji natura/kultura. Tak powstaje „trzecia dziedzina” charakteryzująca się łączeniem kulturowo ukonstytuowanej sprzeczności natury i kultury, uwypukleniem związku czynników biologicznych i społecznych oraz syntezą kultury przyrodniczej, gdzie miejsce opozycji zajmuje ekologia.


Słowa kluczowe


sztuka postantropocentryczna; indeks; wystawa; kultura przyrodnicza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agamben Giorgio

: The Open: Man and Animal, transl. Kelvin Attell, Stanford: Stanford University Press.

Bakke Monika

: Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barański Janusz

: Etnologia w erze postludowej. Dalsze eseje antyperyferyjne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bielik-Robson Agata

: Wylewanie dziecka z kąpielą, https://krytykapolityczna.pl/felietony/agata-bielik-ro

bson/wylewanie-dziecka-z-kapiela/, data odczytu: 03.03.2018.

Braidotti Rosi

: The Posthuman, Cambridge: Polity Press.

Danto Arthur C.

: świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przeł. Leszek Sosnowski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gell Alfred

: Art and Agency, Oxford: Clarendon Press.

Haraway Donna

: The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness, Chicago:

Prickly Paradigm Press.

Hastrup Kirsten

: Nature: Anthropology on the Edge, [w:] Anthropology and Nature, ed. Kirsten Hastrup, London: Routledge.

Hirsch Eric

: Beauty and captivation: Fuyuge gap and Gell's anthropological theory of art, [w:] Anthropology and Beauty. From Aesthetics to Creativity, ed. Stephanie Bunn, London: Routledge.

Ingold Tim

: Making. Anthropology, Archeology, Art and Architecture, London: Routledge.

Malone Nicholas and Ovenden Kathryn

: The International Encyclopedia of Primatology, New York: John Wiley & Sons, Inc.

Manning Erin

: Artfulness, [w:] The Nonhuman Turn, ed. Richard Grusin, Minnesota: University of Minnesota Press.

Peirce Charles S.

-2000: Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, vols. 1-6, various editors

at the Peirce Edition Project, Bloomington: Indiana University Press.

Rampley Matthew

: Art History and Cultural Difference: Alfred Gell's Anthropology of Art, "Art History", vol. 28, no 4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism