Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Migracja otwartoźródłowego systemu Liferay Portal w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu - studium przypadku Abstrakt  PDF
Dominik Mirosław Piotrowski, Grzegorz Marczak
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Konserwacja średniowiecznego modlitewnika Wikbolda Dobilsteina ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Abstrakt  PDF
Ilona Miller, Lidia Bannach-Szewczyk, Barbara Wojdyła
 
Vol 3, No 2 (5) (2010) Nie tylko Wilniana. Ekslibris Erica Gilla (1882-1940) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Abstrakt  PDF
Anna Klugowska
 
Vol 5, No 1 (8) (2012) Facebook jako forma promocji biblioteki Abstrakt  PDF
Marcin Scheffs
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Malbork w świetle źródeł w spuściźnie po prof. Karolu Górskim przechowywanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu Abstrakt  PDF
Wiesław Sieradzan
 
Vol 5, No 1 (8) (2012) Księgozbiór uczniowski przyszłego toruńskiego bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965) Abstrakt  PDF
Janusz Tondel
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism