Autor - szczegóły

Tawfik, Renata, Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Polska

  • Vol 7, No 2 (13) (2014) - Recenzje
    Modele współpracy bibliotek publicznych: Czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej?, red. Lilia Marcinkiewicz, Warszawa 2013
    Abstrakt  PDF
  • Vol 8, No 1 (14) (2015) - Problemy, badania, hipotezy
    Działalność informacyjna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism