Autor - szczegóły

Piechota, Grażyna, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 6, No 1 (10) (2013) - Okolice nauki
    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012” (Lublin, 9–10 października 2012 r.)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism