Autor - szczegóły

Spychała, Dariusz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, PolskaPartnerzy platformy czasopism