Autor - szczegóły

Wojdyła, Barbara, Oddział Konserwacji i Zabezpieczania Zbiorów, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, PolskaPartnerzy platformy czasopism