Autor - szczegóły

Znajomski, Artur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, PolskaPartnerzy platformy czasopism