Autor - szczegóły

Dymmel, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, PolskaPartnerzy platformy czasopism