Autor - szczegóły

Pawłowski, Adam, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, Polska

  • Vol 9, No 1 (16) (2016) - Problemy, badania, hipotezy
    Ewaluacja skuteczności systemów wyszukiwania informacji. Wyniki eksperymentu Polish Task realizowanego w ramach Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF) 2012
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism