Ratowanie książek w jidysz. Recenzja książki Aarona Lanskiego Przechytrzyć historię. Niezwykłe przygody człowieka, który ocalił milion książek w jidysz, przekład Agnieszka Nowak-Młynikowska. Sopot: Smak Słowa, 2020. ISBN 978-83-66420-14-4, ss. 368.

Katarzyna Seroka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.019

Abstrakt


Po II wojnie światowej głównym ośrodkiem języka jidysz stały się Stany Zjednoczone. Emigrujące z Europy Wschodniej do USA rodziny często zabierały ze sobą książki, a później na osiadłych terenach drukowali swoją literaturę. Los licznie zgromadzonych i poniekąd później odrzuconych w USA księgozbiorów w języku jidysz wynikał z faktu, że żydowscy imigranci często byli nienasyconymi czytelnikami, a gdy umierali, ich cenne kolekcje trafiały w ręce dzieci czy wnuków, które nie znały języka przodków. W sprzyjających okolicznościach trafiały one do bibliotek przy synagogach, najczęściej jednak lądowały na strychach lub nawet na śmietnikach, co powodowało ich bezpowrotne zniszczenie. Amerykanin Aaron Lansky wraz z grupą entuzjastów postanowił jednak to dziedzictwo uratować, dzięki czemu udało się ocalić 1,5 miliona książek.

Słowa kluczowe


książka jidysz; historia książki; bibliofilstwo; ochrona dziedzictwa piśmienniczego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lansky Aaron, Przechytrzyć historię. Niezwykłe przygody człowieka, który ocalił milion książek w jidysz, Sopot 2020.

Our vision, [online] [dostęp 12 września 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.righteouspersons.org/#our-vision.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism