Web integrator: nowa rola bibliotekarza akademickiego?

Dominik Mirosław Piotrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.011

Abstrakt


Przedmiotem badania jest nowa rola bibliotekarza akademickiego, który jako web integrator współpracuje z różnymi ekspertami w celu optymalizacji bibliotecznych usług informacyjnych za pomocą szeregu technologii dostepnych w środowisku sieciowym. Celem jest dowiedzenie, że bibliotekarz może pełnić role web integratora. Aby zrealizować cel, przeprowadzono studium przypadku koncentrujące się na roli autora, który jest jednocześnie bibliotekarzem w Oddziale Informacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w zakresie integracji technologii sieciowych. Analiza potwierdziła pogląd, że badany bibliotekarz pełni rolę web integratora. Badanie pozwoliło wysunąć kolejną hipotezę, zgodnie z którą rola web integratora jest nową rolą bibliotekarzy akademickich zajmujących się informatyzacją i optymalizacją usług sieciowych dostępnych online.


Słowa kluczowe


usługi biblioteczne; web integrator; technologie sieciowe; bibliotekarze akademiccy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adolphus Margaret, The hybrid librarian [online] [access April 10, 2020]. Available in World Wide Web: https://www.emeraldgrouppublishing.com/librarians/management/viewpoints/hybrid.htm.

Augustynowska Irena, Zwolak Barbara, Nowe wyzwania w zawodzie bibliotekarza, [in:] Bibliotekarz: zawód czy powołanie, Gdańsk 2010, s. 156–68.

Bednarek-Michalska Bożena, Historia stron internetowych BG UMK [online] 2016 [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3046.

Byström Katriina, Ruthven Ian, Heinström Jannica, Work and information: which workplace models still work in modern digital workplaces?, „Information Research” 2017, vol. 22, no 1, pp. 1–13.

Chawner Brenda, Oliver Gillian, A survey of New Zealand academic reference librarians: Current and future skills and competencies, „Australian Academic & Research Libraries” [online] 2013, vol. 44, no. 1, pp. 29–39 [access April 10 2020]. Available in World Wide Web: https://doi.org/10.1080/00048623.2013.773865.

Dery Kristine, Sebastian Ina M., Meulen Nick van der, The Digital Workplace is Key to Digital Innovation, „MIS Quarterly Executive”,2017, vol 16, no. 2, pp.135–52.

Freed Ephraim, Which of these 8 definitions of “digital workplace” works best for you?, „Digital Workplace Group” [online] March 31, 2015 [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web: http://digitalworkplacegroup.com/2015/03/31/which-of-these-8-definitions-of-digital-workplace-works-best-for-you/.

Głowacka Ewa, Metoda «case study» w badaniach i dydaktyce bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, „Przegląd Biblioteczny”, 1986, vol. 54, nr 1, s. 25–32.

Gottfried John C., The Plugged-in Reference Librarian: Who Do We Think We Are?, „Reference Librarian” [online] 2013, vol. 54, no. 4, pp. 308–19 [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web:https://doi.org/10.1080/02763877.2013.767766.

Górny Mirosław, Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa”, [in:] Nauka o informacji, Warszawa 2016, s. 23–40.

Hickey Daniel, Tang Nelly, Theoretical and Applied Approaches to Remote Work for Academic Reference and Instruction Librarians”, [in:] Library staffing for the future [online] 2015, pp. 245–62 [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web: https://doi.org/10.1108/S0732-067120150000034008.

J Sarah, How Libraries Are Integrating Effective Technology, „Masters In Library Science.net”, [online] [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web: http://www.mastersinlibraryscience.net/how-libraries-are-integrating-effective-technology/.

Johnston Melissa P., Connecting Teacher Librarians For Technology Integration Leadership, „School Libraries Worldwide” 2012, vol. 18, no. 1, pp.18–33.

Lippincott Joan, Greenwell Stacey, 7 Things You Should Know About the Modern Learning Commons, „ELI 7 Things You Should Know Series” [online] 2011 [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web: https://library.educause.edu/-/media/files/library/2011/4/eli7071-pdf.pdf.

Monson Jane D., Jump-Start Your Career as a Digital Librarian : A LITA Guide, Chicago 2013.

Nahotko Marek, Bibliotekarze cyfrowi w środowisku cyfrowej nauki, biblioteki i cyfrowych publikacji, „Biuletyn EBIB” [online] 2006, nr. 10(80) [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web: http://www.ebib.pl/2006/80/a.php?nahotko.

Piotrowski Dominik, M., CMS w bibliotekach. Open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych, Toruń 2018.

Piotrowski Dominik M., Kmiecikowska Barbara, Olińska Iwona, FOLIO, OLE oraz TIND, czyli nowoczesne Platformy Usług Bibliotecznych: open source i jego komercjalizacja, „Biuletyn EBIB” [online] 2016, nr 8(170) [access April 10 2020]. Available in World Wide Web: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/164.

Piotrowski Dominik, M., Marczak Grzegorz, Migracja otwartoźródłowego systemu Liferay Portal w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu – studium przypadku, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” [online] 2018, vol. 10, nr 2 (19), s. 111-134 [access April 10, 2020]. Available in World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2017.020.

Rădoi Mireille, New Professional Developments in the Academic Libraries, „eLearning & Software for Education” [online] 2017, vol. 3, pp. 56–61 [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web: https://doi.org/10.12753/2066-026X-17-181.

Rosenstein Bruce, Emerging roles and possible futures for librarians and information professionals [online] 2015 [access January 20, 2020] Available in World Wide Web: http://www.emeraldgrouppublishing.com/librarians/features/librarian_roles.htm.

Stanisław Skórka, Rogoż Michał, (red.), Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji: biblioteka w przestrzeni edukacyjnej, Kraków 2015.

Vassilakaki Evgenia, Moniarou-Papaconstantinou Valentini, A systematic literature review informing library and information professionals’ emerging roles, „New Library World” [online] 2015, vol. 116, no 1/2, pp. 37–66 [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web:https://doi.org/10.1108/NLW-05-2014-0060.

Web integration definitione, „Web integration” [online] [access January 20, 2020]. Available in World Wide Web: http://www.web-integration.info/en/web-integration-definition/#section-what-is-a-web-integrator.

Wilson Thomas C., The systems librarian designing roles, defining skills, Chicago 1999.

Zhou Joe, A History of Web Portals and Their Development in Libraries, „Information Technology & Libraries”, 2003, vol.22, no 3 pp. 119–28.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism