Architektura informacji i Światowy Dzień Architektury Informacji

Piotr Dariusz Chmielewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.010

Abstrakt


Od dziesięcioleci ludzkość poszukiwała metod skutecznego zarządzania informacją – wiedza ta jest obecnie bardzo potrzebna, żyjemy bowiem w czasach, gdzie spośród szumu informacyjnego musimy wyszukiwać informacje, które są prawdziwe i są nam potrzebne. W 2018 r. już ponad połowa ludzkości posiadała dostęp do Internetu. Związane jest to z nieustannym przyrostem danych oraz informacji. Jak zatem skutecznie zarządzać informacją, aby łatwo do niej dotrzeć? Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia jakim jest architektura informacji – jej skróconą historię, czym się zajmuje oraz postać obecnie najbardziej znanego jej propagatora – Petera Morvilla.

Słowa kluczowe


architektura informacji; cyfryzacja; Internet; Peter Morville; społeczeństwo; WIAD19

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD 19 „Projektowanie dla Różnorodności” [online] [dostęp 9 kwietnia 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/.

About the Information Architecture Institute [online] [dostęp 29 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.iainstitute.org/about/.

About World Information Architecture Day [online] [dostęp 15 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.worldiaday.org/about.

Data Never Sleeps 6.0 [online] [dostęp 9 kwietnia 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-6.

Domo.com [online] [dostęp 9 kwietnia 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.domo.com/.

Morville Petere, Peter Morville’s Biography [online] [dostęp 9 kwietnia 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://semanticstudios.com/about/.

Raport o cyfryzacji świata - 2018 [online] [dostęp 9 kwietnia 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.

Raport o cyfryzacji świata  2019 [online] [dostęp 9 kwietnia 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019.

Resmini Andrea, Rosati Luca , A Brief History of Information Architecture [online] [dostęp 9 kwietnia 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://journalofia.org/volume3/issue2/03-resmini/.

Tafiłowski Piotr, Architektura informacji jako problem badawczy informatologii, [online]. Portal academia.edu [dostęp 9 kwietnia 2019] Dostępny w World Wide Web: https://www.academia.edu/32161117/Architektura_

informacji_jako_problem_badawczy_informatologii.

We are social [online][dostęp 9 kwietnia 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://wearesocial.com/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism