Czy memy są tekstami kultury?

Magdalena Wołoszyn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.001

Abstrakt


Memy internetowe stanowią rodzaj komentarza do różnego rodzaju wydarzeń i zjawisk. Pełnią wiele funkcji, od ludycznej, informacyjnej, po perswazyjną. Ich twórcy starają się zaskoczyć odbiorców swoją kreatywnością. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie postawione w tytule: czy memy są tekstami kultury? Biorąc pod uwagę dane leksykograficzne i propozycje badaczy dotyczące definiowania tekstu kultury, memy można uznać za teksty tego rodzaju. Tak jak teksty kultury stanowią znaczący, spójny i świadomy wytwór kultury, umysłowości i aktywności kulturowej człowieka. Są wewnętrznie zorganizowanym, uporządkowanym według określonych reguł, wytworem kultury stanowiącym całość. Jako funkcjonujące w Sieci mają zdolność do rozprzestrzeniania się i rozwoju. Ujawnia się tym samym jedna z najważniejszych ich cech, mająca swe korzenie w teorii memetycznej Richarda Dawkinsa, a mianowicie „zaraźliwość”. Memy internetowe są wytworem, realizującym pewien utrwalony wzorzec kulturowy. Poprzez swoją budowę, sposób przekazu i siłę oddziaływania są wśród użytkowników mediów nośnikiem pewnych idei, oddziałują także na wyobraźnię i emocje odbiorców. Stanowią nowy tekst (cyfrowej) kultury.

Słowa kluczowe


memy; memy internetowe; tekst kultury; wytwór kultury; Internet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Tekstologia, Lublin 2009.

Borkowski Wojciech, Nowak Andrzej, Wpływ społeczny jako model rozprzestrzeniania się memów, „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 2005, nr 9, s. 44-68.

Brodie Richard, Wirus umysłu, przeł. Piotr Turski, Łódź 1997.

Burkacka Iwona, Intertekstualność współczesnej komunikacji. Memy a teksty kultury, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2016, nr 32, s. 75-91.

Dawkins Richard, Samolubny gen, przeł. Marek Skoneczny, Warszawa 1996.

Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, Słownik terminów literackich, Wrocław 2008.

Inny słownik języka polskiego, red. Mirosław Bańko, T: P…Ż, Warszawa 2000.

Juza Marta, Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4, s. 49-61.

Kołowiecki Wiktor, Memy internetowe jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia” [online] 2012, nr 21 [dostęp 12 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637.

Kowalewska Małgorzata, O rozumieniu i o braku rozumienia dla memów, [w:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. Wiesław Godzic, Zbigniew Bauer, Warszawa 2015, s. 181-201.

Maryl Maciej, Teksty – kultury – uczestnictwa, [w:] Teksty kultury uczestnictwa, red. Andrzej Dąbrówka, Maciej Maryl, Aleksandra Wójtowicz, Warszawa 2016, s. 9-20.

Niekrewicz Agnieszka Anna, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Gorzów Wielkopolski 2015.

Nowak Jakub, Memy internetowe: teksty (cyfrowej) kultury językiem krytyki społecznej, [w:] Współczesne media. Język mediów, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Lublin 2013, s. 227-238.

Podstawa programowa z komentarzami, T. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2008.

Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. 7, Warszawa 1965.

Słownik pojęć i tekstów kultury, red. Ewa Szczęsna, Warszawa 2002.

Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Kraków 2006.

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz, T. 3: P-Ś, Warszawa 2003.

Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji hipotezy memetycznej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 2014, nr 15, s. 11-26.

Wójcicka Marta, Memy internetowe jako nośniki pamięci zbiorowej, [w:] Popkulturowe formy pamięci, red. Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska, Warszawa 2018, s. 159-172.

Zaremba Maciej, Memy internetowe (2010-2011), „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 60-73.

Żółkiewski Stefan, Teksty kultury. Studia, Warszawa 1988.

Internauci o manewrze z Saryuszem-Wolskim: Mission Impossible [online] [dostęp 20 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.polityka.pl/galerie/1696636,15,internauci-o-manewrze-z-saryuszem-wolskim-mission-impossible.read.

Józef Piłsudski – Demotywatory.pl [online] [dostęp 20 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://demotywatory.pl/3195409/Jozef-Pilsudski.

Nie chciejcie ojczyzny - Demoty Patriotyczne [online] [dostęp 20 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://demotypatriotyczne.pl/523/Nie-chciejcie-ojczyzny.

Patriotyczny mem [online] [dostęp 20 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://spolecznaradom.edu.pl/galerie/Patriotyczny_mem/.

Podstawa programowa z komentarzami, t. 2, Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [online] Warszawa 2008 [dostęp 12 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/232/Tom+2+J%C4%99zyk+polski+w+szkole+podstawowej%2C+gimnazjum+i+liceum.pdf.

Polak - znaleziska i wpisy o #polak w Wykop.pl - od wpisu 21353071 [online] [dostęp 20 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.wykop.pl/tag/polak/wszystkie/next/entry-21353071/.

Powstanie warszawskie - 1 sierpnia 1944 – Demotywatory.pl [online] [dostęp 20 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://demotywatory.pl/4180832/Powstanie-warszawskie--1-sierpnia-1944.

Słownik języka polskiego PWN [online] [dostęp 12 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/.

Sztuka - Demotywatory.pl [online] [dostęp 20 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://demotywatory.pl/3049673/Sztuka.

Sztuka współczesna… - Demotywatory.pl [online] [dostęp 20 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://demotywatory.pl/3190152/Sztuka-wspolczesna.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism