Szkolenia Microsoft / VMware

Piotr Dariusz Chmielewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.022

Abstrakt


Autor był uczestnikiem praktycznego szkolenia z administracji systemów Windows Serwer oraz VMware. Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach Atos Academy. Przed przystąpieniem do kursu, musiał przejść proces rekrutacyjny sprawdzający wiedzę informatyczną oraz umiejętności językowe.


Słowa kluczowe


atos; klaster komputerowy; microsoft; rekrutacja; szkolenie; vmware; wirtualizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Co to PowerShell [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://docs.microsoft.com/pl-pl/powershell/scripting/getting-started/getting-started-with-windows-powershell?view=powershell-6.

Humanista w IT - Atos WSDS [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://atos.net/pl/polska/atosgdcpolska/kariera/wsds.

J. Zieliński - profil na Linkedin [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.linkedin.com/in/jakub-zielinski-51269a37.

Klaster komputerowy [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://students.mimuw.edu.pl/SR/prace-mgr/calkowski/node6.html.

Microsoft Technet - podstawy Hyper-V [on-line] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/podstawy-wirtualizacji-i-hyper-v.aspx.

Oficjalna strona Atos [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://atos.net/pl/polska.

Oficjalna strona VMware [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.vmware.com/pl.html.

Oficjalny profil AEGEE-Toruń na portalu Facebook [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://pl-pl.facebook.com/AegeeTorun/.

SOiSK - Active Directory [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.soisk-me.pl/klasa-iv-sieci/active-directory.

VMware ESXi i ESX [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.vmware.com/products/esxi-and-esx.html.

VMware liderem w rankingu IDC [online] [dostęp 16 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.vmware.com/pl/company/news/releases/2016/vmware-po-raz-trzeci-liderem-rankingu-idc.html.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism