Polonijna prasa wydawana w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1924 w dostępie cyfrowym

Krzysztof Wasilewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.016

Abstrakt


Artykuł przybliża stan liczbowy oraz przedstawia bieżący stan digitalizacji prasy polonijnej, wydawanej w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1924, a więc w okresie największej migracji Polaków. Analizie zostały poddane biblioteki cyfrowe i repozytoria amerykańskie, zarówno niekomercyjne, jak i odpłatne. 


Słowa kluczowe


prasa polonijna; biblioteki cyfrowe; digitalizacja; imigracja; Chronicling America

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bingham Adrian, The Digitization of Newspaper Archives. Opportunities and challenges for historians, “Twentieth Century British History” 2010, vol. 21, s. 225-231.

Brożek Andrzej, Polonia amerykańska, Warszawa 1977.

Jaroszyńska-Kirchman Anna D., The Polish Hearst. Ameryka-Echo and the Public Role of the Immigrant Press, Chicago and Springfield 2015.

Kowalik Jan, Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami Kraju od września 1939 roku, t. 1-4, Lublin 1976.

Kruszka Wacław, Historya polska w Ameryce, t. V, Milwaukee 1905.

Kuzniewski Anthony J., The Polish-American Press, [w:] The Ethnic Press in the United States. Historical Analysis and Handbook, (red.) S.M. Miller, New York, Westport, London 1987, s. 275-290.

Nir Roman, Prasa polonijna w Ameryce, „Collectanea Theologica” 1982, nr 52, s. 197-206.

Paczkowski Andrzej, Prasa polonijna w latach 1870-1939. Zarys problematyki, Warszawa 1977.

Parker Robert E., The Immigrant Press and Its Control, New York and London 1922.

Radzik Tadeusz, Polonia amerykańska wobec Polski 1918-1939, Lublin 1990.

Skrzypek Józef, Początki czasopiśmiennictwa polskiego w Stanach Zjednoczonych AP, „Problemy Polonii Zagranicznej” 1960, nr 1, s. 155-186.

The Immigrant Labor Press in North America, 1840s-1970s. An Annotated Bibliography, vol. 2, pod red. Dirka Hoerdera, New York-Westport-London 1987.

Wasilewski Krzysztof, Bezdomnych gromady niemałe… Dyskurs imigracyjny na łamach prasy amerykańskiej (1875-1924), Poznań 2017.

Wasilewski Krzysztof, Co biblioteki cyfrowe mogą zaoferować prasoznawcom?, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, t. V, (red.) J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kardas, Kielce 2016, s. 649-664.

Wępsiec Jan, Polish American Serial Publications 1842-1966. An Annotated Bibliography, Chicago 1968.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism