Kilka uwag na temat udziału Wojska Polskiego w walce z tzw. ośrodkami dywersji ideologicznej w Czechosłowacji w 1968 r.

Przemysław Benken

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.015

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie wybranych aspektów Wojska Polskiego w kontekście działań w Czechosłowacji w 1968 r. mających na celu zwalczanie tzw. ośrodków dywersji ideologicznej. Należy przez to rozumieć przede wszystkim dążenie do wykrywania i unieszkodliwiania niezależnych rozgłośni radiowych na terenie Czechosłowacji, których audycje rozpowszechniały ideały tzw. praskiej wiosny i nawoływały do oporu przeciwko wkraczającym w celu jej stłumienia wojskom Układu Warszawskiego.


Słowa kluczowe


„praska wiosna”; aparat bezpieczeństwa; cenzura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. 02958/27, 2602/20041, 2602/8845.

Bogdan Bartoszewski, Nasi żołnierze w CSRS, „Żołnierz Wolności”, 31 VIII 1968 r.

Jan Budziński, Ci z desantu, „Żołnierz Wolności”, 20 IX 1968 r.

Czesław Goliszewski, Henryk Kacała, Wysłannicy „Żołnierza Wolności” donoszą z Czechosłowacji: Na kursie Góry Stołowe, „Kurier Szczeciński”, 25 VIII 1968 r.

Kalous Jan, Reakcje społeczeństwa czechosłowackiego na udział Polski w interwencji 1968 roku [w:] Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, red. Łukasz Kamiński, Warszawa 2004, s . 117-137.

Kowalski Lech, Kryptonim „Dunaj”: udział wojsk polskich w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 1992.

Operacja „Podhale. Służba Bezpieczeństwa wobec wydarzeń w Czechosłowacji 1968–1970, wstęp, wybór i opracowanie Łukasz Kamiński, Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2008.

Pajórek Leszek, Polska a „Praska wiosna”. Udział wojska polskiego w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 1998.

Paściak Andrzej, Sankowski Wojciech, 11. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego. Część 1., „Lotnictwo z Szachownicą” 2015, nr 1 (54), s. 36-39.

Piotrowski Paweł, Udział Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji [w:] Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, red. Łukasz Kamiński, Warszawa 2004, s. 97-106.

Piotrowski Paweł, W nocy z wtorku na środę, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2003, nr 8-9 (31-32), s 52-60.

Popkiewicz Sabin, Rola radia, „Kultura” 1968, nr 253, s. 38-42.

Szczepańska Anna, Sytuacja Polaków w Czechosłowacji w latach 1956–1968 [w:] Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, red. Magdalena Semczyszyn, Jarosław Syrnyk, Warszawa-Szczecin-Wrocław 2014, s. 66-85.

Szewczyk Roman, „Pochmurne Lato” i „Operacja Dunaj”, „Odkrywca” 2018, nr 1 (228), s. 48-55.

Wywiał Przemysław, Udział 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w interwencji w Czechosłowacji w 1968 r. [w:] Dylematy polityczne Polaków w XIX i XX wieku, red. Tomasz Nodzyński, Warszawa 2007, s. 101-119.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism