Biblioterapia widziana oczami psychoterapeuty. Próba zdefiniowania biblioterapii jako narzędzia wykorzystywanego w psychoterapii

Barbara Anna Krzemińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.012

Abstrakt


W artykule zaprezentowano podstawowe założenia teoretyczne i praktyczne, które przemawiają za zasadnością stosowania biblioterapii w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Kolejne fazy procesu biblioterapeutycznego (identyfikacji, projekcji, katharsis i wglądu) mogą usprawnić psychoterapię szczególnie w jej II fazie – przepracowania oporu, poszerzania świadomości, odreagowania trudnych i bolesnych emocji, a w rezultacie wprowadzenia pożądanych zmian w życiu pacjenta. Lektura wyselekcjonowanych tekstów literackich będzie rozwijała i wzmacniała w pacjencie jego autentyzm i indywidualizm, nie naruszając granic wolności osobistej. Biblioterapia jako narzędzie terapeutyczne nie tylko może stwarzać głęboką przestrzeń do odkrywania siebie, swoich wartości, sensu życia, ale też wspierać i łagodzić cierpienie wynikające z psychoterapii.


Słowa kluczowe


biblioterapia; psychoterapia; opór; wgląd

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowicz Jerzy W., Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów, Kraków 2004, s. 22, 35.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum 1982.

Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych, red. Bronisława Woźniczka-Paruzel, Toruń 2001, s. 8.

Borecka Irena, Biblioterapia. Przewodnik metodyczny dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Olsztyn 1991, s. 8.

Borecka Irena, Książki, które pomagają żyć. Rewalidacja i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, Warszawa 2002, s. 20.

Czabała Czesław, Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa 2000, s. 22, 73, 242–245.

Cyrklaff Magdalena, Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, Toruń 2014, s. 14, 72–74.

Czernianin Wiktor, Teoretyczne podstawy biblioterapii, Wrocław 2008, s. 19, 31, 99.

Grzesiuk Lidia, Zjawiska w psychoterapii, [w:] Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki specyficzne problemy, Warszawa 2000, s. 161–162, 170–171, 179.

Kepner James Kepner I., Ciało w procesie psychoterapii Gestalt, Warszawa 1991, s. 81–82, 87, 95.

Konieczna Ewelina, Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Kraków 2005, s. 15.

Materiały szkoleniowe, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Warszawa 2008–2014.

Mellibruda Jerzy, Teoria i praktyka terapii Gestalt, Warszawa 2009, s. 32–33.

Morgan Alice, Terapia narracyjna. Wprowadzenie, Warszawa 2011.

Straś-Romanowska Maria, Bartosz Bogna, Żurko Magdalena, Badania narracyjne w psychologii, Warszawa 2010 , s. 22.

Woźniczka-Paruzel Bronisława, Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grupy Al-Anon. Od teorii do działań profilaktycznych, Toruń 2002, s. 6, 13–14, 27, 78.

Siemież Małgorzata, Biblioterapia wczoraj i dziś [online]. Wrocław 2014 [dostęp 23 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://psychoterapia-inventio.pl/publikacje/biblioterapia-wczoraj-i-dzis/.

Sylabus A. Informacje ogólne. Biblioterapia [online]. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, [dostęp 2 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/SYLABUSY/s_1_pedagogika/s1_biblioterapia_pow.pdf .
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism