Metoda rozszerzonej oceny współpracy badawczej i produkcji naukowej jednostek. Raport z badań.

Piotr Malak, Veslava Osińska, Grzegorz Osiński, Bożena Bednarek-Michalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.011

Abstrakt


Artykuł prezentuje propozycję i ocenę komplementarnej, w stosunku do punktacji za publikację, metody oceny dorobku naukowego. Proponowana metoda wykorzystuje osiągnięcia BigData w celu eksploracji lokalnych baz danych. Metoda jet skalowalna, można ją zastosować do ewaluacji aktywności badawczej indywidualnych naukowców, zespołów badawczych oraz jednostek, aż do skali uniwersytetu.

Słowa kluczowe


naukometria; parametryzacja; data mining; textmining; wizualizacja informacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu. Informacja o bazie: http://bg.cm.umk.pl/splendor/umk/obib.htm.

Expertus – the list of installations. Resource document. http://www.splendor.net.pl/e0500001.htm.

Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i szkolnictwo wyższe. http://dx.doi.org/10.14746/nisw.2017.1.4.

Mantel, N. (1967). A technique of disease clustering and a generalized regression approach. Cancer Research, 27, 209-220.

Murtagh, F., & Legendre, P. (2011). Ward’s Hierarchical Clustering Method: Clustering Criterion and Agglomerative Algorithm. https://arxiv.org/pdf/1111.6285.pdf.

Murtagh, F., & Legendre, P. (2014). Ward’s Hierarchical Clustering Method: Which Algorithms Implement Ward’s Criterion? Journal of Classification, 31, 274-295. https://pdfs.semanticscholar.org

/2f42/0d40bbef29f47005c1fc22c2aff98605f659.pdf.

Osińska, V., & Malak, P. (2016). Maps and Mapping in Scientometrics. In: M. Goralska & A. Wandel (Ed.) Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników. Wroclaw Universiity Publishing.

Osińska, V., Osinski, G., & Tomaszewski, W. (2015). Modelling of Scientific Collaboration based on Graphical Analysis. In Proceedings of 15th International Conference on Scientometrics and Informetrics.

Shneiderman, B., & Wattenberg, M (2001). Ordered Treemap Layouts. In Proceedings of the IEEE Symposium on Information Visualization 2001 (INFOVIS'01), p. 73.

Splendor ® Information Systems. Resource document. http://www.splendor.net.pl/english.html. Accessed 20 December 2017.

Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58, 236.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism