IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018. Bydgoszcz-Ostromecko, 23-24.04. 2018 r.

Dariusz Spychała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.010

Abstrakt


Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015–2018”. Jej organizatorem była Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W artykule przedstawiono przebieg konferencji oraz omówiono tematy poszczególnych referatów wygłoszonych w trakcie obrad.

Słowa kluczowe


historia prasy; historia książki; bibliologia; konferencja; sprawozdanie

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism