IV Konferencja DARIAH-PL. Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa (Toruń, 16-17 listopada 2017 r.)

Dominik Mirosław Piotrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.008

Abstrakt


W dniach 16-17 listopada 2017 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się IV Konferencja Konsorcjum Naukowego „DARIAH-PL”, której temat przewodni brzmiał „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś współorganizatorem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Patronat objęło Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja skupiała się na zagadnieniach związanych z relacjami humanistów i instytucji dziedzictwa, wpisując się obszar Public Culture Heritage (Publicznego Dziedzictwa Kulturowego), nawiązując do zatwierdzonego przez Radę Dyrektorów DARIAH-EU priorytetu na rok 2017, w ramach którego organizowane były różnego typu aktywności oraz wydarzenia. Podczas obrad miejsce miało również posiedzenie Rady Konsorcjum Naukowego „DARIAH-PL”. Artykuł omawia podstawowe założenia konferencji oraz charakteryzuje poszczególne referaty.

Słowa kluczowe


DARIAH-PL; Humanistyka cyfrowa; dziedzictwo kulturowe; instytucje nauki; instytucje dziedzictwa; GLAM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


"Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa" - IV Konferencja DARIAH-PL : 16-17 listopada 2017 : Biblioteka Uniwerstecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=185304.

Dariah Theme 2017 "Cultural Heritage and Humanities Research" – Sciencesconf.org [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: https://dariahtheme2017.sciencesconf.org/.

IV Konferencja DARIAH-PL [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=13BmDDFuMAI.

IV Konferencja DARIAH-PL [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=RcK0IHxe1Hs.

Regulamin Rady Konsorcjum Naukowego „DARIAH-PL” [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: http://dariah.pl/wp-content/uploads/2015/08/Regulamin-Rady-DARIAH-PL.pdf.

Relacja i materiały z konferencji DARIAH-PL 2017 [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: https://dariah.pl/relacja-i-materialy-z-konferencji-dariah-pl-2017/.

Temat i cel konferencji - IV Konferencja DARIAH-PL [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: http://2017.dariah.pl/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism