„Czytanie społecznościowe: platformy, aplikacje, chmury i tagi” - próba analizy

Weronika Kortas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.007

Abstrakt


Wraz z rozwojem Internetu i pojawieniem się Web 2.0 rozpoczęła się rewolucja w podejściu do tekstów elektronicznych – zarówno od strony autora, wydawcy jak i czytelnika. Pojawiła się nowa technika czytania – social reading online. Najobszerniejszą pracą na ten temat i jednocześnie publikacją, której analizie poświęcony został niniejszy artykuł jest książka Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags z 2013 r. To efekt prac podjętych przez czteroosobowy zespół badaczy z hiszpańskiego Uniwersytetu w Salamance, w którego skład weszli: José-Antonio Cordón-García, Julio Alonso-Arévalo, Raquel Gómez-Díaz i Daniel Linder. Definiują oni social reading jako „czytanie w środowisku wirtualnym, gdzie książka i czytanie sprzyjają formowaniu się społeczności i miejsca wymiany”. Książka ta nie ukazała się w języku polskim. Niniejszy artykuł zawiera omówienie wspomnianej publikacji oraz wniosków w niej zaprezentowanych.

Słowa kluczowe


czytanie społecznościowe; social reading; czytanie online; e-book

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białkowski Łukasz, Sztuka w procesie jako typ dzieła otwartego [online]. 2008 [dostęp 29 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.academia.edu/22293269/Sztuka_w_procesie_jako_typ_dzie%C5%82a_otwartego.

Cordón-García José-Antonio, Alonso-Arévalo Julio, Gómez-Díaz Raquel, Linder Daniel, Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags [online]. Oxford 2013 [dostęp 1 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.scribd.com/read/282654970/Social-Reading-Platforms-Applications-Clouds-and-Tags.

Eco Umberto, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1972.

Kisilowska Małgorzata, M. Paul, M. Zając, Jak czytają Polacy? Raport badawczy projektu Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać [online]. Warszawa 2016 [dostęp 29 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-czytają-Polacy-raport-końcowy.pdf.

Kisilowska Małgorzata, Publiczność czytelnicza w sieci, [w:] LaTeI: Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, pod red. G. Gmiterka, M. Ochmańskiego i M. Roszkowskiego [online]. Warszawa 2015 [dostęp 19 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/wydawnictwo/LaTeI_portal.pdf.

Maryl Maciej, Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Warszawa: 2015.

Mennella Allison, Social Reading and Libraries [online]. 2011 [dostęp 15 kwietnia 2018] Dostępny w World Wide Web: http://www.scribd.com/doc/57754227.

Pireddu Mario, Social reading. An opportunity for new ways of learning [online]. Bari 2014 [dostęp 29 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sirem.org/wp-content/uploads/2013/05/978-88-6194-227-1.pdf.

Roszkowski Marcin, Wykorzystanie technologii informacyjnych do gromadzenia i analizy danych ze społecznego serwisu Lubimy Czytać, [w:] LaTeI: Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, pod red. G. Gmiterka, M. Ochmańskiego i M. Roszkowskiego [online]. Warszawa 2015 [dostęp 19 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/wydawnictwo/LaTeI_portal.pdf.

Stein Bob, A Taxonomy of Social Reading. A Proposal [online]. [dostęp 20 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/social-reading/.

Stevens J. Richard, The kindle vs. the nook: Two models of social reading. „International Journal of the Book“ [online]. 2009, nr. 9 [dostę 1 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://ijb.cgpublisher.com/product/ pub.27/prod.458.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism