Odchodzenie od linearności tekstu

Rafael Ball

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.001

Abstrakt


Od tysiącleci, od czasu pojawienia się pisma, przekazywanie pełnej wiedzy było ograniczone do pisemnego przekazywania informacji za pomocą tekstu linearnego. Komunikacja akademicka wykorzystuje przede wszystkim tekst linearny, nawet w kwestiach matematycznych i związanych z naukami ścisłymi. Przez około 20 lat postępująca cyfryzacja środowisk akademickich umożliwiła wizualizację złożonych kontekstów i ich propagowanie na ogromną skalę, bez ograniczenia tekstem linearnym. Eksternalizacja wiedzy i jej transfer od jednej osoby do drugiej może teraz odbywać się również za pomocą alternatywnych technik. Jest to równoznaczne z rewolucją w komunikacji akademickiej. Stanowi to ogromne wyzwanie szczególnie dla bibliotek, ponieważ przez ostatnie 2000 lat były one nastawione na przechowywanie i rozpowszechnianie zasobów akademickich niemal wyłącznie w formie tekstowej.

Słowa kluczowe


komunikacja naukowa; tekst; nielinearność; cyfryzacja; wizualizacja; przekazywanie wiedzy; cyfrowy tekst

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aalbersberg IJsbard Jan, et. al., Elsevier’s Article of the Future enhancing the user experience and integrating data through applications. „Insights” [online] 2012, vol. 25 (1) [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://insights.uksg.org/articles/10.1629/2048-7754.25.1.33/.

arXiv [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://arxiv.org/.

Beyond the PDF [online] [access 10 October 2017]. Available in Interent: https://sites.google.com/site/beyondthepdf/.

„Biodiversity Data Journal” [online]. 2013– [access 10 October 2017]. Available in Internet https://bdj.pensoft.net/.

Biodiversity Heritage Library. In: Flikr [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.flickr.com/photos/biodivlibrary/sets/.

Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area [online]. 2010 [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2010_Budapest_Vienna/64/0/Budapest-Vienna_Declaration_598640.pdf.

Cahn Michael, Die Medien des Wissens. Sprache, Schrift und Druck, [in:] Der Druck des Wissens. Geschichte und Medium der wissenschaftlichen Publikation, ed. Michael Cahn, Wiesbaden 1991.

Capurro Rafael, Medien (R-) Evolutionen: Platon, Kant und der Cyberspace [online] 2000. [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://www.capurro.de/leipzig.htm.

„CODATA Data science Journal” [online]. 2002– [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://datascience.codata.org/.

Data Journals. In: Humboldt-Universität zu Berlin [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/

teilen/dokumentation/ datajournal/datajournal.

Open Data Journals In: Foster [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.fosteropenscience.eu/taxonomy/term/114.

Genius [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://genius.com.

Hitchcock Steve, Carr Leslie. Hall Wendy. A Survey of STM Online Journals 1990–1995: The calm before the Storm. In: The Open Journal Project [online]. 15 January 1996 [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://journals.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html.

International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences. In: Twitter [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://twitter.com/ijsets.

Introducing the RG Format. In: ResearchGate [online] 12 February 2015. [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.researchgate.net/blog/post/introducing-the-rg-format.

Jinha Arif, Article 50 million: an estimate of the number of scholarly articles in existence. „Learned Publishing” [online] 2010, vol. 23, no. 3 [access 10 Ocober 2017]. Avaible in Internet: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1087/20100308.

„Journal of Advances in Neurosurgery” [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://www.vjadvancesinneurosurgery.com/index.php.

Journal of Ecology: The Blog [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://jecologyblog.wordpress.com.

„Journal of Visualized Experiments” [online]. 2006– [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.jove.com/.

Lakens Daniel, Five Reasons Why Science Blogs Beat Mainstream Journals. [online]. 19 April 2017 [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://principia-scientific.org/five-reasons-science-blogs-beat-mainstream-journals/.

Landfester Manfred, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Weimar 1999, p. 7. Larsen Peder Olesen, von Ins Markus, The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by science citation index. „Scientometrics” [online] 2010, vol. 84, no. 3 [access 10 Ocober 2017]. Available in Internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2909426/.

Lascaux. In: Wikipedia [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Lascaux.

Li Ying, Benjamin Simon C., High threshold distributed quantum computing with three-qubit nodes. „New Journal of Physics” [online] 2012, vol. 14 [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/14/9/093008.

„Living Reviews in Relativity” [online] 1998– [access 10 October 2017]. Available in Interent: https://link.springer.com/journal/41114.

Moving research forward: eLive announces the Research Advance. In: eLife [online]. 13 August 2014 [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://elifesciences.org/inside-elife/dd67a1b3/moving-research-forward-elifeannounces-the-research-advance.

NASA . In: Instagram [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.instagram.com/nasa/.

Nature Podcasts. In: Nature [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://www.nature.com/nature/podcast/index.html.

Neil deGrasse Tyson. In: Twitter [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://twitter.com/@neiltyson.

Nguyen Hai Viet, et al., Preference and willingness to pay for nutritional counseling services in urban Hanoi [version 1; referees: 2 approved, 1 approved with reservations]. „F1000Research” [online] 2017, 6:223 [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://f1000research.com/articles/6-223/v1.

Odlyzko Andre, The future of scientific communication [online]. [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/doc/future.scientific.comm.pdf.

„Philosophical Transactions of the The Royal Society Publishing” [online]. 1665– [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://rstl.royalsocietypublishing.

org/.

Podcasts. In: Discover [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://discovermagazine.com/podcasts.

Readcubes [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.readcube.com.

„Research Trends” [online]. 2007– [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.researchtrends.com.

Researchblogging [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://researchblogging.org/.

Rösch Hermann, Wissenschaftliche Kommunikation und Biblio-theken im Wandel.

„B.I.T.online” [online] 2004, 2, p. 113–125. [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.b-i-t-online.de/archiv/2004-02/fach1.htm.

Science Open [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.scienceopen.com.

Science Podcasts. In: PlayerFM [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://player.fm/featured/science.

Science Podcasts, In: Science [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://www.sciencemag.org/podcasts.

ScienceBlogs [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://scienceblogs.com/.

Shorley Deborah, Jubb Michael, The Future of Scholarly Communication, London 2013.

Spicer Scott, Exploring Video Abstracts in Science Journals: An Overview and Case Study. „Journal of Librarianship and Scholarly Communication” [online]. 2014, 2 (2) [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://jlsc-pub.

org/articles/abstract/10.7710/2162-3309.1110/.

Szlezák. Reading Plato, London, New York 1999, pp. 56–71.

Taylor Mike, The Future of Scholarly Scientific Communication In: Sauropod Vertebra Picture of the Week [online]. 20 April 2015 [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://svpow.com/2015/04/20/live-blogthe-future-of-scholarly-scientific-communication/.

Textexture [online] [access 10 October 2107]. Available in Internet: http://textexture.com/.

Textexture: The Non-Linear Reading Machine. In: Nodus Labs [online] 5 November 2012 [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://noduslabs.com/cases/textexture-non-linear-reading-machine/.

„Twournal of..” [online]. 2014– [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://twitter.com/TwournalOf.

Utopia Documents [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://utopiadocs.com.

„Earth System Science Data” [online]. 2009– [access 10 October 2017]. Available in Internet: http://www.earth-system-science-data.net/.

Video abstrats. In: Elseviers [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-number-theory/video-abstracts.

Lab Non-textual materials [online] [access 10 October 2017]. Available in Interent: https://www.tib.eu/en/research-development/non-textual-materials/.

Web Annotator. In: Genius [online] [access 10 October 2017]. Available in Internet: https://genius.com/web-annotator.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism