Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.)

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.028

Abstrakt


W dniach 12–13 października 2017 r. z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejw Lublinie przy współudziale Zespołu Historii Książki i Bibliotek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, której temat przewodni brzmiał „Książka w mediach – media w książce. Korespondencje i transpozycje”. Ideą przewodnią konferencji były wzajemne relacje między tradycyjną drukowaną książką a innymi formami mediów. Artykuł podsumowuje konferencję i zawiera podstawowe informacje na temat wygłoszonych w jego ramach referatów.


Słowa kluczowe


sprawozdanie z konferencji; książka; media; bibliologia; informatologia

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism