Współczesna książka dziecięco-młodzieżowa i media. Bestsellery fantasy i ich recepcja w polskiej mediosferze

Anna Dymmel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.027

Abstrakt


Zagadnienie relacji współczesna książka dla dzieci i młodzieży a media należy obecnie do istotnych kwestii podejmowanych przez badaczy. W dyskusje na ten temat, z perspektywy bibliologii, włącza się monografia Michała Rogoża Fantastycznie obecne. Anglojezyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej. Autor analizuje popularne cykle z zakresu fantastyki, tj. Opowieści z Narnii Clve’a Staplesa Lewisa, Harry’ego Potter Jane K. Rowling, Zmierz Stephenie Meyer, Mroczne Materie Philipa Pulmana, Dziedzictwo Christophera Paoliniego i ich recepcję w tradycyjnych mediach i w polskojęzycznym Internecie. Niniejszy artykuł zawiera omówienie wspomnianej monografii, przedstawia główne tezy autora oraz wnioski i interpretacje.

Słowa kluczowe


bibliologia; książka dla dzieci i młodzieży; bestsellery; fantastyka; media; internet; Harry Potter; S. Meyer

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chuchro Ewa, Fan fiction – uwagi o twórczości literackiej i kulturze czytelniczej dzieci i młodzieży w sieci, [w:] Po Potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Praca zbiorowa, pod red. Danuty Świerszczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego, Michała Zająca, Warszawa 2008, s. 86–96.

Godzic Wiesław, Rozumieć telewizję, Kraków 2001.

Jenkins Henry, Kultura konwergencji, Warszawa 2007.

Jenkins Henry, Textual Poachers. Television Fans and Participatory Culture, New York 1992.

Kruk Magdalena, Fenomen popularności małego czarodzieja. Harry Potter Joanne K. Rowling i młodzi odbiorcy, [w:] Bestsellery, literatura popularna, odbiorcy, pod. red. Anny Dymmel, Lublin 2009, s. 11–28.

Krzysztofek Kazimierz, BIG DATA SOCIETY. Technologie samozapisu i samo pokazu. Ku humanistyce cyfrowej. „Kultura i Historia” [online] 2012, nr 21 [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3626.

Książki w życiu najmłodszych, pod red. Marioli Antczak, Agaty Walczak-Niewiadomskiej, Łódź 2015.

Rogoż Michał, Czas i przestrzeń w cyklu powieściowym Joanne K. Rowling o Harrym Potterze, „Literatura i Kultura Popularna” 2010, t. 16, s. 59–75.

Rogoż Michał, Internet Information Space of the Polish Edition of “Histories Inedites du Petit Nicholas”, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2010, nr 1, s. 71–83.

Rogoż Michał, Kubuś Puchatek jako bohater wielu pokoleń. Z dziejów recepcji arcydzieła Alana Aleksandra Milne’a na polskim rynku wydawniczym, [w:] Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych, pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, współpraca Sylwii Gajownik, Katowice 2012, s. 59–75.

Rogoż Michał, Muminki Tove Jansson na polskim rynku wydawniczym, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2011, nr 4, s. 43–67.

Sadzikowska Lucyna, Mapa współczesnych badań nad książką dziecięco-młodzieżową, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży, pod red. Katarzyny Tałuć, Katowice 2017, s. 360–378.

Siuda Piotr, Fanfiction – przejaw medialnych fandomów, [w:] Człowiek a media. Obserwacje-wizje-obawy, pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego, Anny Hebdy, Warszawa 2007, s. 143–57.

Siuda Piotr, Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, „Studia Socjologiczne”, 2012, nr 4, s. 109–132.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism