Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook

Edyta Kosik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.025

Abstrakt


Internet oferuje obecnie miłośnikom książek nowe możliwości komunikacji i integracji – dając im możliwość stworzenia społeczności skupionej wokół ich pasji. Artykuł charakteryzuje konkretny typ tych społeczności – grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook. W artykule przedstawiono definicję mediów społecznościowych i e-społeczności. Omówiono i scharakteryzowano serwis internetowy Facebook. Następnie przedstawiono jeden ze sposobów komunikacji miłośników książek w serwisie – grupy poświęcone tematyce książek. Na podstawie analizy 47 grup omówiono ich strukturę (liczebność, dostęp do nich i aktywność ich uczestników) oraz prezentowane w nich informacje. Zwrócono uwagę, które z tych informacji są najbardziej istotne dla ich uczestników. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych scharakteryzowano także uczestników grup poświęconych tematyce książek. Wykazano jakie elementy tych społeczności najbardziej cenią ich uczestnicy, a które uważają za wady oraz co skłoniło ich do przystąpienia do nich.


Słowa kluczowe


Internet; e-społeczności; Facebook; książka; grupy; serwis społecznościowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gustowski Wojciech, Komunikacja w mediach społecznościowych, Gdynia 2012.

Klepacz Halina, Usielska Anita, Facebook jako konsekwencja ewolucji w komunikacji społecznej, [w:] Media i dziennikarstwo w XX wieku: studia i szkice, pod red. Michała Kaczmarczyka i Magdaleny Boczkowskiej, Sosnowiec 2015, s. 161–174.

Milc Piotr, Media społecznościowe jako forma komunikacji bibliotek z czytelnikiem na przykładzie portalu Facebook, [w:] Bibliotekarz 2.0: nowe technologie, nowe wyzwania, pod red. Stanisława Skórki, Michała Rogoża, Ewy Piotrowskiej, Kraków 2016, s. 36–46.

Przybysz Janina, Pioterek, Paweł, Media społecznościowe w służbie bibliotek, [w:] Biblioteki bez użytkowników? Diagnoza problemu: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl 14–16 września 2015, pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 339–356.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism