Social Reading w kontekście nowych technologii: historia, rodzaje, projekty

Weronika Kortas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.024

Abstrakt


Social reading jest zjawiskiem angażującym w czytanie jednego tekstu większe grupy ludzi. Celem artykułu jest wyjaśnienie na czym to zjawisko polega, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego czytania online. Założenie jest dość proste: ludzie chcą dzielić się tym, co czytają, swoimi przemyśleniami, opiniami itd. i chcą, by na nie reagowano. Technologia w sposób naturalny i oczywisty jest świetnym aktywatorem tego typu działań. Dzięki temu czytanie – czynność, która zazwyczaj kojarzy się ze spędzaniem czasu samemu – staje się doświadczeniem wspólnotowym. Na podstawie analizy i krytyki piśmiennictwa artykuł omawia istotę social reading – jego rozwój, różne definicje i typy oraz prezentuje wybrane projekty z tego zakresu.

Słowa kluczowe


social reading; czytanie społeczne; The Golden Notebook Projekt; The Open Utopia; Thorn; Bob Stein; czytanie online

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Booklover’s New Best Friend [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.amazon.com/gp/product/B00ZV9PXP2/ref=topnav_storetab_kstore?th=1.

AuYeung Catherine, Dalton Sheila, Gornall Sandra, Book buzz: online 24/7 virtual reading clubs and what we’ve learned about them. „Canadian Journal of Library and Information Practice and Research“ [online] 2007, no. 2 (2) [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/237/527.

Bazán Babczonek Joanna, Global Publishing and Reading Statistics [online] [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.internationalpublishers.org/images/annual-reports/2015_online_ statistics.pdf.

Buczek Jan Paweł, Czytanie społecznościowe: analiza istniejących rozwiązań i projekt nowych funkcji i zastosowań [Praca inżynierska, promotor: doc dr inż Marek Średniawa] [online] Warszawa 2016 [dostęp 10 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://repo.bg.pw.edu.pl /index.php/pl/r#/info/bachelor/WUTe5938dae461941c6832de84423cc0f45/?tab=&r=diploma〈=pl&affil=IT.

Commentpress: A WordPress plugin for social texts in social contexts [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/commentpress/.

Cordón-García José-Antonio, Alonso-Arévalo Julio, Gómez-Díaz Raquel, Linder Daniel, Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags (Chandos Publishing Social Media Series) [online] [dostęp 18 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.scribd.com/read/282654970/Social-Reading-Platforms-Applications-Clouds-and-Tags.

Erler Michael, Platona krytyka pisma / oralności oraz teoria pryncypiów [online] [dostęp 18 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://peitho.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/03.pdf.

Future of The Book: People [online] [dostęp 13 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.futureofthebook.org/people.html.

Hilts Paul, Night Kitchen Offers Multimedia Authoring Tool [online] [dostęp 13 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.publishersweekly.com/pw/print/20010507/24068-night-kitchen-offers-multimedia-authoring-tool.html.

Hoffert Barbara, The book club exploded. „Library Journal“ [online] 2006, no. 131 (12) [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://lj.libraryjournal.com/2006/07/library-services/the-book-club-exploded/#_.

Howard Jennifer, With „Social Reading” Books Become Places to Meet [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.chronicle.com/article/Social-Reading-Projects/135908/.

Johnson Larry, Smith Rachel, Willis Holy, Levine Alan, Haywood Keene, The 2011 Horizon Report [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2011.pdf.

Kids & Family Reading Report™ 5th Edition [online] [dostęp 15 maja 2016] Dostępny w World Wide Web: https://d5i0fhmkm8zzl.cloudfront.net/Kids_And_Family_Reading_Report-5thEdition.pdf.

Kisilowska Małgorzata, Paul Magdalena, Zając Michał, Jak czytają Polacy? Raport badawczy projektu Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e‑tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać [online] [dostęp 19 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-czytają-Polacy-raport-końcowy.pdf.

Koryś Izabela, Kopeć Jarosław, Zasacka Zofia, Chymkowski Roman, Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku [online]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2017, 119 s. [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1493378303.pdf.

Kozlowski Michael, Is Social Reading the Future of eBooks? I Hope Not! [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://goodereader.com/blog/commentary/is-social-reading-the-future-of-ebooks-i-hope-not.

LaTeI: Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, pod red. Grzegorza Gmiterka, Mikołaja Ochmańskiego i Marcina Roszkowskiego [online]. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, 218 s. [dostęp 19 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/wydawnictwo/LaTeI_portal.pdf.

Lloyd Delia, Five reasons to join a book club, „Huffington Post“ [online] 2010 [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.huffingtonpost.com/delia-lloyd/five-reasons-to-join-a-bo_b_476162.html.

Malgras Clementine, The Future Of The Book Is Social: Bob Stein’s Insights [online] [dostęp 12 maja 2017] Dostępny w World Wide Web: https://labodeledition.wordpress.com/2014/04/10/introduction-to-bob-steins-vision-of-the-future-of-the-book/.

Mannella Allison, What is „Social Reading” and why should Libraries care? Wyniki ankiety [online] [dostęp 13 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://tametheweb.com/2011/06/14/what-is-social-reading-and-why-should-libraries-care-a-ttw-guest-post-by-allison-mennella/.

Michalak Dominika, Koryś Izabela, Kopeć Jarosław Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku [online]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2016, 113 s. [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf.

Moyer Steve, What IF?. „Humanities” [online] 2009, vol. 30, no. 4 [dostęp 13 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.neh.gov/humanities/2009/julyaugust/feature/what-if.

Opydo Paweł, Post na tablicy grupy THORN: Teorie, rozkminy, sekrety [online] 15.08.2015 [dostęp 10 marca 2017] Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/groups/1695761303990235/ permalink/1696245897275109/.

Pireddu Mario, Social reading. An opportunity for new ways of learning [online] [dostęp 15 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.researchgate.net/publication/272191044.

Pokorna-Ignatowicz Katarzyna, Kościół w świecie mediów: historia - dokumenty – dilematy [online] Kraków 2002 [dostęp 18 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://books.google.pl/books?id=LfYF2p9AMRsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Pondel Jolanta, Cechy informacji dostępnych w Internecie, W: Informatyka Ekonomiczna 2006, nr 9, s. 366-369.

Reading Literature In The Digital Age [online] [dostęp 15.01.2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.futurelearn.com/courses/reading-digital.

Social Book [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://theopenutopia.org/social-book/.

Social Book [online] [dostęp: 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://theopenutopia.org/social-book/.

Social Book: Guidelines [online] [dostęp 12 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.livemargin.com/socialbook/client/info_page.html#page=guideline.

Special Eurobarometer 399: Cultural access and participation [online] [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http:// ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399 _380_en.htm.

Stein Bob, A Taxonomy of Social Reading: Category 4 [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/social-reading/category-4/index.html.

Stein Bob, A Taxonomy of Social Reading. A Proposal: Categories 1, 2, 3 [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/social-reading/categories-1-2-3/index.html.

Stetkiewicz Lucyna, Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę…, Toruń 2011.

Stevens J. Richard, The kindle vs. the nook: Two models of social reading. „International Journal of the Book“ [online] 2009, no. 9 [dostęp 19 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ijb.cgpublisher.com/product/pub.27/prod.458.

Tod Mary K., A Writer Of History: Wyniki ankiety „Readres Survey” [online] [dostęp 15 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://awriterofhistory.com/reader-surveys/2015-reader-survey/.

Tod Mary K., A Writer Of History: Wyniki ankiety „Favourite Reading Oriented Sites. Readres Choice” [online] [dostęp 15 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://awriterofhistory.com/2014/02/17/ favourite-reading-oriented-sites-readers-choice/.

Tod Mary K., Social media & social reading – an author’s view [online] [dostęp 15 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.writersworkshop.co.uk/blog/social-media-social-reading-an-authors-view/.

What is a book club? [online] [dostęp 10 stycznia 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bookclubs-resource.com/book-club.php.

Zickuhr Kathryn, Rainie Lee, A Snapshot of Reading in America in 2013[online] [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pewinternet.org/2014/01/16/a-snapshot-of-reading-in-america-in-2013/.

Bibliografia:

A Booklover’s New Best Friend [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.amazon.com/gp/product/B00ZV9PXP2/ref=topnav_storetab_kstore?th=1.

AuYeung Catherine, Dalton Sheila, Gornall Sandra, Book buzz: online 24/7 virtual reading clubs and what we’ve learned about them. „Canadian Journal of Library and Information Practice and Research“ [online] 2007, no. 2 (2) [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/237/527.

Bazán Babczonek Joanna, Global Publishing and Reading Statistics [online] [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.internationalpublishers.org/images/annual-reports/2015_online_ statistics.pdf.

Buczek Jan Paweł, Czytanie społecznościowe: analiza istniejących rozwiązań i projekt nowych funkcji i zastosowań [Praca inżynierska, promotor: doc dr inż Marek Średniawa] [online] Warszawa 2016 [dostęp 10 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://repo.bg.pw.edu.pl /index.php/pl/r#/info/bachelor/WUTe5938dae461941c6832de84423cc0f45/?tab=&r=diploma〈=pl&affil=IT.

Commentpress: A WordPress plugin for social texts in social contexts [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/commentpress/.

Cordón-García José-Antonio, Alonso-Arévalo Julio, Gómez-Díaz Raquel, Linder Daniel, Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags (Chandos Publishing Social Media Series) [online] [dostęp 18 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.scribd.com/read/282654970/Social-Reading-Platforms-Applications-Clouds-and-Tags.

Erler Michael, Platona krytyka pisma / oralności oraz teoria pryncypiów [online] [dostęp 18 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://peitho.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/03.pdf.

Future of The Book: People [online] [dostęp 13 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.futureofthebook.org/people.html.

Hilts Paul, Night Kitchen Offers Multimedia Authoring Tool [online] [dostęp 13 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.publishersweekly.com/pw/print/20010507/24068-night-kitchen-offers-multimedia-authoring-tool.html.

Hoffert Barbara, The book club exploded. „Library Journal“ [online] 2006, no. 131 (12) [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://lj.libraryjournal.com/2006/07/library-services/the-book-club-exploded/#_.

Howard Jennifer, With „Social Reading” Books Become Places to Meet [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.chronicle.com/article/Social-Reading-Projects/135908/.

Johnson Larry, Smith Rachel, Willis Holy, Levine Alan, Haywood Keene, The 2011 Horizon Report [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2011.pdf.

Kids & Family Reading Report™ 5th Edition [online] [dostęp 15 maja 2016] Dostępny w World Wide Web: https://d5i0fhmkm8zzl.cloudfront.net/Kids_And_Family_Reading_Report-5thEdition.pdf.

Kisilowska Małgorzata, Paul Magdalena, Zając Michał, Jak czytają Polacy? Raport badawczy projektu Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e‑tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać [online] [dostęp 19 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-czytają-Polacy-raport-końcowy.pdf.

Koryś Izabela, Kopeć Jarosław, Zasacka Zofia, Chymkowski Roman, Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku [online]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2017, 119 s. [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1493378303.pdf.

Kozlowski Michael, Is Social Reading the Future of eBooks? I Hope Not! [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://goodereader.com/blog/commentary/is-social-reading-the-future-of-ebooks-i-hope-not.

LaTeI: Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, pod red. Grzegorza Gmiterka, Mikołaja Ochmańskiego i Marcina Roszkowskiego [online]. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, 218 s. [dostęp 19 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/wydawnictwo/LaTeI_portal.pdf.

Lloyd Delia, Five reasons to join a book club, „Huffington Post“ [online] 2010 [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.huffingtonpost.com/delia-lloyd/five-reasons-to-join-a-bo_b_476162.html.

Malgras Clementine, The Future Of The Book Is Social: Bob Stein’s Insights [online] [dostęp 12 maja 2017] Dostępny w World Wide Web: https://labodeledition.wordpress.com/2014/04/10/introduction-to-bob-steins-vision-of-the-future-of-the-book/.

Mannella Allison, What is „Social Reading” and why should Libraries care? Wyniki ankiety [online] [dostęp 13 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://tametheweb.com/2011/06/14/what-is-social-reading-and-why-should-libraries-care-a-ttw-guest-post-by-allison-mennella/.

Michalak Dominika, Koryś Izabela, Kopeć Jarosław Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku [online]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2016, 113 s. [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf.

Moyer Steve, What IF?. „Humanities” [online] 2009, vol. 30, no. 4 [dostęp 13 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.neh.gov/humanities/2009/julyaugust/feature/what-if.

Opydo Paweł, Post na tablicy grupy THORN: Teorie, rozkminy, sekrety [online] 15.08.2015 [dostęp 10 marca 2017] Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/groups/1695761303990235/ permalink/1696245897275109/.

Pireddu Mario, Social reading. An opportunity for new ways of learning [online] [dostęp 15 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.researchgate.net/publication/272191044.

Pokorna-Ignatowicz Katarzyna, Kościół w świecie mediów: historia - dokumenty – dilematy [online] Kraków 2002 [dostęp 18 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://books.google.pl/books?id=LfYF2p9AMRsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Pondel Jolanta, Cechy informacji dostępnych w Internecie, W: Informatyka Ekonomiczna 2006, nr 9, s. 366-369.

Reading Literature In The Digital Age [online] [dostęp 15.01.2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.futurelearn.com/courses/reading-digital.

Social Book [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://theopenutopia.org/social-book/.

Social Book [online] [dostęp: 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://theopenutopia.org/social-book/.

Social Book: Guidelines [online] [dostęp 12 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.livemargin.com/socialbook/client/info_page.html#page=guideline.

Special Eurobarometer 399: Cultural access and participation [online] [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http:// ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399 _380_en.htm.

Stein Bob, A Taxonomy of Social Reading: Category 4 [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/social-reading/category-4/index.html.

Stein Bob, A Taxonomy of Social Reading. A Proposal: Categories 1, 2, 3 [online] [dostęp 10 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://futureofthebook.org/social-reading/categories-1-2-3/index.html.

Stetkiewicz Lucyna, Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę…, Toruń 2011.

Stevens J. Richard, The kindle vs. the nook: Two models of social reading. „International Journal of the Book“ [online] 2009, no. 9 [dostęp 19 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ijb.cgpublisher.com/product/pub.27/prod.458.

Tod Mary K., A Writer Of History: Wyniki ankiety „Readres Survey” [online] [dostęp 15 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://awriterofhistory.com/reader-surveys/2015-reader-survey/.

Tod Mary K., A Writer Of History: Wyniki ankiety „Favourite Reading Oriented Sites. Readres Choice” [online] [dostęp 15 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://awriterofhistory.com/2014/02/17/ favourite-reading-oriented-sites-readers-choice/.

Tod Mary K., Social media & social reading – an author’s view [online] [dostęp 15 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.writersworkshop.co.uk/blog/social-media-social-reading-an-authors-view/.

What is a book club? [online] [dostęp 10 stycznia 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bookclubs-resource.com/book-club.php.

Zickuhr Kathryn, Rainie Lee, A Snapshot of Reading in America in 2013 [online] [dostęp 14 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pewinternet.org/2014/01/16/a-snapshot-of-reading-in-america-in-2013/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism