Współczesna polska bibliologia – "Słownik pracowników książki polskiej" w liczbach i w perspektywie sieciowej

Magdalena Alicja Paul

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.023

Abstrakt


Aby prześledzić rozwój nauki przebadać można m.in. rozwój charakterystycznych dla niej teorii i metod, instytucje, w których dana nauka jest uprawiana oraz publikacje jako wyraz pracy naukowej, a w końcu – samych pracowników naukowych. Artykuł stanowi właśnie próbę opisu przedstawicieli współczesnej polskiej bibliologii. Jako źródło danych wybrano Suplement IV Słownika pracowników książki polskiej, wydany w 2016 r. Biogramy zawarte w Słowniku zostały przeanalizowane pod kątem charakterystyk wspólnych opisanych w nim osób, takich jak: wykształcenie, miejsce pracy, udział w stowarzyszeniach naukowych. Za graniczną datę początkową analizy przyjęto rok 1945, co dało łącznie 263 rekordów. W badaniu wykorzystano analizę ilościową oraz metodę analizy sieci społecznych (ang. social network analysis, SNA).


Słowa kluczowe


analiza sieci społecznych, bibliologia, biogramy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Giddens Anthony, Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tł. A. Szulżycka, Warszawa 2010.

Heymann Sébastien, Fruchterman Reingold [online] [dostęp 17 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://github.com/gephi/gephi/wiki/Fruchterman-Reingold.

Humphries Mark D., Gurney Kevin, Network ‘Small-World-Ness’: A Quantitative Method for Determining Canonical Network Equivalence. „PLoS ONE” [online] 2008 3 (4) [dostęp 17 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0002051.

Marody Mirosława, Giza-Poleszczuk Anna, Przemiany więzi społecznych: zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004.

Paul Magdalena, Współpraca bibliologicznych ośrodków naukowych w świetle sieciowej analizy publikacji, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń informacyjna nauki, red. Ewa Głowacka, Mariusz Jarocki, Natalia Pamuła-Cieślak, Toruń 2016, s. 137–153.

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV, red. M. Rzadkowolska, zespół red. M. Rzadkowolska, H. Tadeusiewicz, A. Walczak-Niewiadomska, Warszawa 2016.

Watts Duncan J., Strogatz Steven H., Collective dynamics of ‘small-world’ networks, „Nature” 1998, nr 393, s. 440–442.

Tönnies Ferdinand, Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, , tł. M. Łukasiewicz; wstęp J. Szacki, Warszawa 1988.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism