Wizualizacja nawigacji w serwisach typu discovery

Stanisław Skórka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.021

Abstrakt


Zintegrowane systemy biblioteczne nowej generacji, zwane również systemami typu discovery and delivery lub search and discovery zaliczane są do istotnych innowacji w zakresie techniki wyszukiwania informacji oraz jej prezentowania m.in. ze względu na poszerzenie zasięgu przeszukiwania o dokumenty elektroniczne udostępniane w bazach danych i repozytoriach cyfrowych. Istotną rolę w ich prawidłowym funkcjonowaniu odgrywają systemy nawigacji ułatwiające użytkownikom odkrywanie drogi do celu.

Celem artykułu jest analiza porównawcza elementów systemów nawigacji zastosowanych w interfejsach użytkownika a szczególnie wizualizacja ich mechanizmów, których zadaniem jest kierowanie użytkownika do szukanego dokumentu, a także ułatwianie podejmowania decyzji o wyborze następnej opcji lub linku.


Słowa kluczowe


systemy informacyjne, systemy typu discovery, nawigacja, prezentacja systemów nawigacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. La Barre. Faceted Navigation and Browsing Features in New OPACs: Robust Support for Scholarly Information Seeking? “Knowledge Organization” 2007, 34(2), s. 78-90.

M. Breeding, The Future of Library Resource Discovery. A white paper commissioned by the NISO Discovery to Delivery (D2D) Topic Committee. February 2015. [online] [dostęp 11 kwietnia 2017]. Dostępny w World Wide Web:

http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/14487/future_library_resource_discovery.pdf.

A. Christensen, Next-generation catalogues: what do users think? W; Catalogue 2.0: The Future of the Library Catalogue edited by S. Chambers. London: Facet Publishing, 2013, s. 1-15.

E-Discovery Tools and Applications in Modern Libraries, red. E. Smet, S. Dhamdhere. Hershey: Information Science Reference, 2016.

T. Ekkel, J. Kaizer, AquaBrowser: Search and information discovery for libraries. “Information Services & Use”, 2007 (27), s. 79-83.

J.C. Fagan, M. Mandernach, C.S. Nelson, J.R. Paulo, G. Saunders, Usability Test Results for a Discovery Tool in an Academic Library. “Information Technology and Libraries” 2012 March, s. 83- 112.

J. Fleming, Web Navigation. Designing the User Experience. Beijing 1998.

PN-EN ISO 14915-2:2004, Ergonomia oprogramowania do multimedialnych interfejsów użytkownika -- Część 2: Multimedialna nawigacja i kontrola.

PN-EN ISO 9241-151:2008. Ergonomia interakcji człowieka i systemu – Część 151: Wytyczne dotyczące interfejsów użytkownika stosowanych w sieci World Wide Web.

M.A. Hofmann , Sh. Q. Yang, “Discovering” what’s changed: a revisit of the OPACs of 260 academic libraries. Library Hi Tech” 2012, vol. 30 No 2, s. 253-274.

J. Kalbach, Designing Web Navigation. Beijing 2007.

P. Pirolli, Information Foraging Theory. Adaptive Interaction with Information. Oxford: Oxford University Press, 2007.

L. Rosenfeld, P. Morville & J. Arango, Information Architecture. For the Web and Beyond,

Fourth Edition, Beijing 2015.

T. Sadeh. From Search to Discovery. 2013 [online]. IFLA Library [dostęp 10.04.2017], Dostępny w World Wide Web: http://library.ifla.org/104/1/098-sadeh-en.pdf/

E. Singley, To Bento or Not to Bento – Displaying search results 4.01.2016.[online]. [dostęp 4 kwietnia 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://emilysingley.net/to-bento-or-not-to-bentodisplaying-search-results/ .

Słownik języka polskiego PWN [online] [dostęp 24 kwietnia 2017 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/szukaj/narz%C4%99dzie.html.

S. Skórka, Fasety na nowo odkryte: integrowanie systemów nawigacji i organizacji informacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2014, nr 2, s. 92-109.

B. Thomsett-Scott, P.A. Reese, Academic Libraries and Discovery Tools: A Survey of the Literature. “College & Undergraduate Libraries” 2012, 19, s. 123-143.

Y. Wang & J. Mi, Searchability and Discoverability of Library Resources: Federated Search and Beyond, “College & Undergraduate Libraries”, 2012, 19:2-4, 229-245.

C. Ware, Information Visualization: Perception for Design, 2nd Edition. Amsterdam: Elsevier, 2004.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism