Migracja otwartoźródłowego systemu Liferay Portal w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu - studium przypadku

Dominik Mirosław Piotrowski, Grzegorz Marczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.020

Abstrakt


Obecnie w celu efektywnego zarządzania informacją, biblioteki sięgają po systemy klasy Enterprise Content Management. Jednakże przejście na nieużyteczny bądź wadliwy system portalowy lub przyjęcie niepraktycznych koncepcji, może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Przykład stanowi otwartoźródłowy system Liferay Portal, który wdrożony został w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w 2013 r. W tym przypadku, po trzech latach użytkowania, wymagana była migracja do nowszej, pozbawionej błędów wersji. W związku z tym, autorzy omówili migrację społecznościowej wersji systemu Liferay Portal 6.0.2 do stabilnego i dojrzałego wydania 6.2.5. W niniejszym artykule podjęta została próba uporządkowania czynności, które wykonane zostały podczas prowadzonych prac związanych z migracją, a także wskazania na liczne problemy, które zostały rozwiązane. Intencją artykułu jest także ukazanie możliwości jakie oferuje platforma Liferay Portal pod kątem tworzenia bibliotecznego intranetu społecznościowego. Migracja platformy zakończyła się powodzeniem i była korzystna dla różnych grup użytkowników korzystających z jej usług.


Słowa kluczowe


Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu; Liferay Portal; Enterprise Content Management; ECM; Content Management System; System Zarządzania Treścią; CMS; open source; intranet 2.0

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Advenced content with structures and templates [online], [dostęp 11 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://dev.liferay.com/discover/portal/-/knowledge_base/6-2/advanced-content-with-structures-and-templates.

AlloyUI [online]. [dostęp 29 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://alloyui.com.

Bednarek-Michalska Bożena, Historia stron internetowych BG UMK [online], [dostęp 11 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3046/strony%20www%20BGUMK2.pdf?sequence=1.

CSS3 @media Rule [online]. [dostęp 29 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.asp.

Czytelnia online [online]. [dostęp 29 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.bu.umk.pl/czytelnia_online.

Enterprise Content Management, Wikipedia, the Free Encyclopedia [online], [dostęp 11 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Content_Management.

Ferrer Jorge, New in 6.2: Bootstrap.... even in Web Content [online]. [dostęp 29 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://web.liferay.com/web/jorge.ferrer/blog/-/blogs/new-in-6-2-bootstrap-even-in-web-content.

Liferay Portal / What is Liferay Portal CE? [online], [dostęp 11 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://web.liferay.com/community/liferay-projects/liferay-portal/overview.

Liferay Themes Introduction [online], [dostęp 11 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.liferaysavvy.com/2015/02/liferay-themes-introduction.html.

Liferay, Wikipedia, the Free Encyclopedia [online], [dostęp 11 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/Liferay.

Liferay: Transform your whole enterprise [online]. [dostęp 29 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.liferay.com.

Piotrowski Dominik Mirosław, Nowy Portal Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu [online], [dostęp 11 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cmswbibliotekach.umk.pl/portale-intranety/nowy-portal-biblioteki-uniwersyteckiej-w-toruniu.

Piotrowski Dominik Mirosław, Otwartoźródłowe aplikacje CMS w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym: Joomla!, Omeka, SubjectPlus, a może Xibo?, W: Biuletyn EBIB [online] 2016, nr 168 [dostęp 13 czerwca 2017] Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/450.

System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [online], [dostęp: 11.06.2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.umk.pl/siw.

TWiki - the Open Source Enterprise Wiki and Web Application Platform [online], [dostęp 11 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://twiki.org.

What is a Digital Experience Platform? [online]. [dostęp 29 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.liferay.com/resources/l?title=digital-experience-platform.

What is Enterprise Content Management (ECM)? [online], [dostęp 11 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.aiim.org/What-is-ECM-Enterprise-Content-Management.aspx#.

Yuan Jonas X., Liferay Portal 6 Enterprise Intranets Build and Maintain Impressive Corporate Intranets with Liferay, Birmingham, U.K.: Packt Pub., 2010.

Yuan Jonas X., Liferay Portal Systems Development Build Dynamic, Content-Rich, and Social Systems on Top of Liferay, Birmingham: Packt Publishing, 2012.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism