Nowoczesna biblioteka: powstanie, organizacja, oferta

Piotr Dariusz Chmielewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.010

Abstrakt


W dobie cyfryzacji, znacząco zmieniła się rola współczesnej biblioteki. Przestała ona być jedynie miejscem, gdzie czytelnik może wypożyczyć książkę, bądź skorzystać z czytelni. Obecnie biblioteki stają się miejscem spotkań młodzieży w ramach prac grupowych, wydarzeń specjalnych oraz zapewniają dostęp do nowych technologii ułatwiających korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Autorzy monografii pt. Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi omawiają w swojej pracy etapy powstawania oraz organizacji pracy nowoczesnej biblioteki. Korzystają przy tym z własnych wieloletnich doświadczeń oraz zmian, jakich byli uczestnikami na przestrzeni ostatnich lat.


Słowa kluczowe


biblioteka; bibliotekarze; czytelnik; technologie informatyczne; usługi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi, pod red. Małgorzaty Świrad i Barbary Żmigrodzkiej, Wrocław 2016.

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa: opis projektu [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/text?id=library-desc.

Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=97&Lang =pl.

Ośrodek informacji Ekonomicznej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/osrodek-informacji-ekonomicznej.

Repozytorium Informacji i Wiedzy UE: o repozytorium [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://wir.bg.ue.wroc.pl/about.seam?lang=pl&actionMethod=index.xhtml%3Alayout Manager.setEditorialLayout(false).
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism