Ewidencja i digitalizacja spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Anna Zelmańska-Lipnicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.003

Abstrakt


Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2015 r. realizowała projekt z programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie to związane było z profilem Uczelni, a także z zapoczątkowaną w 1982 r. przez Rektora prof. Franciszka Duszeńkę inicjatywą gromadzenia obiektów muzealnych związanych z działalnością artystów współtworzących dziedzictwo artystyczne Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Bibliotekarze kontynuowali przy pomocy współczesnych środków to, co chciał zawrzeć Duszeńko w momencie zainicjowania galerii. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na różne dokumenty i obiekty muzealne, które były ważnymi elementami spuścizny. Należało je w pierwszej kolejności uporządkować, poddać ewidencji i opracować, a następnie zdigitalizować i udostępnić. Praca nad opracowaniem spuścizny wymagała od bibliotekarzy znajomości życia i twórczości Duszeńki, szczególnie na etapie uporządkowania zbioru. Zadanie było podzielone na etapy, po ukończeniu pierwszego z nich, Biblioteka ASP w Gdańsku upowszechniła pierwszą część spuścizny składającą się z 720 zdigitalizowanych zdjęć przedstawiających prace profesora oraz z 1500 rysunków stanowiących zamknięty, nigdy wcześniej nie udostępniony zbiór prac.


Słowa kluczowe


Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; digitalizacja; Duszeńko Franciszek; kolekcje muzealne; prawo autorskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Duszeńko Franciszek. W: E-kultura, [online]. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://ekultura.asp.gda.pl/pl/e-kultura-profesorowie.

Franciszek Duszeńko 1925–2008, pod red. Roberta Kaji, Magdaleny Schmidt-Góry, Anny Zelmańskiej-Lipnickiej, Gdańsk 2015.

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych [online]. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://nimoz.pl/upload/Programy_ministra/OCDK/Katalogi_zalecenia_2015/Katalog_praktyk_i_standardow_digitalizacji_materialow_archiwalnych.pdf.

Raport o digitalizacji dóbr kultury [online]. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009, 67 s. [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://nck.pl/media/attachments/302378/program_digitalizacji_20092020_copy3.pdf.

Modzelewska Anna, Dokumentacja fotograficzna, Legnica 2006.

Michałowska Janina, Opracowanie dokumentacji aktowej [online]. Warszawa: Ośrodek KARTA, 2012, 20 s. [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/12.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Michalowska.pdf.

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez Internet, red. E. Kamińska [online]. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014 [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Prawne_aspekty_digitalizacji_i_udostepniania_NIMOZ_2014.pdf.

Umowa z dnia 13 grudnia 2013 r. o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Urszula Ruhnke-Duszeńko a Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku reprezentowaną przez Rektora prof. Ludmiłę Ostrogórską – zdeponowana w Bibliotece ASAP w Gdańsku.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism