Cenzura w XVIII-wiecznej Francji, Indiach Brytyjskich i NRD w świetle nowej książki Roberta Darntona

Iwona Imańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.028

Abstrakt


Najnowsza książka R. Darntona została poświęcona cenzurze. Zamiarem badacza było pokazanie, jak w wybranych państwach o autorytarnym ustroju i w różnych przedziałach czasowych funkcjonowało kontrolowanie słowa drukowanego. Analizie porównawczej poddane zostało funkcjonowanie cenzury w następujących krajach: we Francji w XVIII stuleciu, w Indiach pod panowaniem brytyjskim w XIX stuleciu i w Niemczech Wschodnich w drugiej połowie XX w. Mimo że każdy z omawianych przypadków jest odmienny, można w nich znaleźć też wiele podobieństw.

Słowa kluczowe


cenzura; Francja; Indie Brytyjskiej; Niemiecka Republika Demokratyczna; XVIII–XX w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Darnton Robert, Book Production in British India, 1850–1900, “Book History” 2002, Vol. 5, s. 239–262.

Darnton Robert, Books in the British Raj: The Contradictions of Liberal Imperialism, “Gutenberg-Jahrbuch” 2001, s. 36–59.

Darnton Robert, Censors at Work. How States Shaped Literature, New York–London 2014.

Darnton Robert, Die Zensoren: wie staatliche Kontrolle die Literatur beeinflust hat: vom vorrevolutionȁren Frankreich bis zur DDR, München 2016.

Darnton Robert, Literary Surveillance in the British Raj: The Contradictions of Liberal Imperialism, “Book History” 2001, Vol. 4, s. 133–176 .
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism