Internet Drugiej Generacji dla bibliotek i ich użytkowników

Jagoda Rycharska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.014

Abstrakt


Zastosowanie narzędzi Web 2.0 w działalności wielu instytucji jest już od kilku lat trendem. Wykorzystują go również biblioteki, w których wspomaga on realizację ich podstawowych zadań oraz stanowi istotny element na drodze zaspokajania potrzeb ich użytkowników. Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach instrumenty Web 2.0 znajdują swoje zastosowanie w bibliotekach przynosi książka Marty Tyszkowskiej pt. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? Niniejszy artykuł zawiera omówienie tego wydawnictwa. Recenzowana praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został koncepcji Internetu Drugiej Generacji. Rozdział drugi dotyczy obecności Internetu Drugiej Generacji w bibliotekach i wykorzystania koncepcji Biblioteki 2.0 na gruncie polskim. Trzecia część pracy obejmuje krytyczną analizą zjawiska Web 2.0 i próbę określenia konsekwencji jego rozwoju na szeroką skalę. W ostatnim rozdziale omówione zostały poszczególne narzędzia Web 2.0.

Słowa kluczowe


Biblioteka 2.0; Web 2.0; Web 2.0 w bibliotekach

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Flipczak Małgorzata, Jak daleko stąd do nowoczesności – w stronę biblioteki drugiej generacji. „Biuletyn EBIB” [online] 2008, nr 1 (92) [dostęp 31 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2008/92/a.php?filipczak.

Gmiterek Grzegorz, Biblioteka 2.0. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu, Warszawa 2012.

Tyszkowska Marta, Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece?, Warszawa 2015.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism