Obszary działalności Józefa Weyssenhoffa – literackie, bibliofilskie, kolekcjonerskie i inne

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.012

Abstrakt


J. Chwastyk-Kowalczyk prezentuje publikację Ewy Danowskiej pt. Józef Weyssenhoff (1860–1932) – pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy (Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015). Uczona zapoznaje czytelników z nieznanymi aspektami działalności tego poczytnego pisarza schyłku XIX i początków XX stulecia, arystokraty z Kresów Wschodnich – Józefa Weyssenhoffa. Poznajemy jego podróże, członkostwo w elitarnych klubach warszawskich, życie osobiste, okres sprawowania prestiżowej funkcji redaktora naczelnego i wydawcy miesięcznika „Biblioteka Warszawska” (1891). Następnie rozwój talentu literackiego, preferencje polityczne, pasje kolekcjonerskie (militaria, numizmatyka, bibliofilstwo).

Słowa kluczowe


„Biblioteka Warszawska”; 1860–1932; Kresy Wschodnie; numizmatyka; Weyssenhoff Józef; XX wiek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Danowska Ewa, Józef Weyssenhoff (1860–1932) – pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy, Kielce 2015.

Leksykon numizmatyczny, Łódź 1994.

Leśniewska Józefa Ewa, Józef Weyssenhoff – pan na Samoklęskach, Sytach i Gołębiu, [w:] Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, pod red. Moniki Gabryś i Krzysztofa Stępniaka, Lublin 2008, s. 22–55.

Obiezierska Helena, Sztuka powieściopisarska Józefa Weyssenhoffa, Poznań 1965.

Piszczczykowski Mieczysław, Józef Weyssenhoff – poeta przyrody, Lwów 1930.

Skiwski J. E. Józef Weyssenhoff, „Tygodnik Ilustrowany” 1932, nr 21, s. 328–329.

Szymańska Kazimiera Zdzisława, Józef Weyssenhoff. Ostatni wajdelota polskiego ziemiaństwa, Częstochowa 2001.

Szypowska Irena, Weyssenhoff, Warszawa 1976.

Weyssenhoff Józef, Mój pamiętnik literacki, Poznań 1925, s. 61 [online]. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [dostęp 31 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl/dlibra/

docmetadata?id=30109&from=publication.

Weyssenhoff Józef, Ulica. Powieść humorystyczna, „Gazeta Warszawska” 1930, nr 334–381; 1931, nr 2–69.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism