Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych

Magdalena Ostrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.012

Abstrakt


W dniach 23–24 października 2014 r. odbyła się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu czwarta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”. Wydarzenie ma charakter cykliczny i organizowane jest co dwa lata przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. W czasie obrad zaprezentowano dwadzieścia pięć referatów o zróżnicowanej tematyce. Większość z nich miała charakter interdyscyplinarny. Obejmowały ingerencje cenzorskie na łamach prasy oraz wobec książek, również dotyczące publikacji kartograficznych, komiksów, czy cenzury korespondencji. 


Słowa kluczowe


cenzura; komiksy; korespondencja; prasa; publikacje kartograficzne

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism