Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0

Katarzyna Domańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.010

Abstrakt


Konferencja „Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0” zorganizowana przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się w dniach 8–9 października w Ostromecku. Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad zmianami zachodzącymi w przestrzeni informacyjnej pod wpływem technologii 2.0 i usług interaktywnych, rolą mediów w Internecie drugiej generacji, procesami tworzenia, wyszukiwania i udostępniania zasobów multimedialnych oraz rolą bibliotek, muzeów i archiwów w tych procesach. Ważnymi tematami dyskusji były również nowe kanały komunikacji naukowej i ich wykorzystanie przez twórców i użytkowników informacji oraz rola i promocja usług biblioteczno-informacyjnych w przestrzeni informacyjnej Internetu drugiej generacji. W trakcie trwania obrad zaprezentowano 22 referaty.

Słowa kluczowe


Internet drugiej generacji; „Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0”; sieć 2.0

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ogólnopolska konferencja naukowa. Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie WEB 2.0 [online] [dostęp: 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism