Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.009

Abstrakt


Recenzja książki, która zawiera 10 esejów, wcześniej rozproszonych, napisanych w latach 1999 i 2013 i opublikowanych w okresie 2001–2011. Celem autora było przypomnienie zbiorków wierszy wybranych autorów całkowicie lub częściowo zapomnianych, nieobecnych – przynajmniej w zakresie swej aktywności wojennej – na kartach nawet najobszerniejszych syntez historycznoliterackich.

Słowa kluczowe


eseje literackie; konspiracja; zbiory wierszy

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism