Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2014, 472 s., ISBN 978–83–7969

Grażyna Gzella

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.008

Abstrakt


Recenzja książki, poświęconej omówieniu szeroko pojętej bibliologii uniwersyteckiej, zawierającej 23 artykuły naukowe o różnej objętości i zawartości merytorycznej. Autorzy reprezentują zarówno biblioteki akademickie, jak i naukowe, co sprzyja odmiennemu spojrzeniu na kwestie badań prowadzonych w polskich ośrodkach bibliotekoznawczych.

Słowa kluczowe


bibliologia; recenzje; synteza

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism