Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika „Wędrowiec” (część II)

Dorota Kamisińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.001

Abstrakt


W artykule zaprezentowano przykładowe ilustracje drzeworytowe siedmiu artystów francuskich, zamieszczane w warszawskim tygodniku „Wędrowiec” w drugiej połowie XIX w.: Emile’a Bayarda, Antoine’a V. Bertranda, Henriego P. Blancharda, Adolphe’a Gusmana, Henriego T. Hildibranda, Julesa Huyota, Adolphe’a-Francoisa Pannemakera, Edouarda Riou. W analizie formalnej drzeworytów wzięto pod uwagę tytuły i autorstwo, wymiary oraz umiejscowienie odbitek na stronie pisma oraz funkcję, tematykę i motywy obrazów. Analiza artystyczna objęła kompozycję przedstawianych scen i jej składowe czyli pierwszy plan oraz tło (dalsze plany), a także dynamikę obrazu, szczegóły np. twarzy czy detali architektonicznych, ogólny klimat ilustracji, technikę wykonania i wiążący się z nią styl. W refleksji dotyczącej wartości artystycznych drzeworytów wykorzystano ustalenia Heinricha Wöllfina dotyczące stylu w sztuce, ikonograficzno-ikonologiczną metodę badania dzieła sztuki Erwina Panofsky’ego oraz elementy teorii obrazu Romana Ingardena.


Słowa kluczowe


„Wędrowiec”; Bayard Émile-Antoine; Blanchard Henri; grafika prasowa XIX w.; Gusman Adolphe; Hildibrand Henri; Huyot Jules; Pannemaker Adolphe-Francois; Riou Edouard

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


“Le Tour du Monde” 1864–1879.

„Wędrowiec” 1865–1879.

Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, tłum. Paweł Tomanek, Warszawa 2009.

Belting Hans, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. Mariusz Bryl, Kraków 2012.

Béraldi Henri, Les Graveurs du XIXe siècle. Guide de l'amateur d'estampes moderns, 12 t., Paris 1885−1892.

Berger John, Sposoby widzenia, tłum. Mariusz Bryl, Warszawa 2008.

Białostocki Jan, Wybór pism estetycznych, Kraków 2008.

Blumówna Helena, Motyw rodzajowy w polskim rysunku XIX wieku, Warszawa 1957.

Czarnocka Krystyna, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962.

Dąb-Kalinowska Barbara, Ziemia, piekło, raj: jak czytać obrazy religijne, Warszawa 1994.

Fenomenologia Romana Ingardena, pod red. Zdzisława Augustynka, Warszawa 1972.

Gage John, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, tłum. Joanna Holzman, Kraków 2008.

Gusman Pierre, La gravure sur bois en France au XIX siècle, Paris 1929.

Impelluso Lucia, Natura i jej symbole: rośliny i zwierzęta, tłum. Hanna Cieśla, Warszawa 2006.

Ingarden Roman, Wykłady i dyskusje z estetyki. Wybór i opracowanie A. Szczepańska. Wstęp W. Stróżewski, Warszawa 1981.

Kotańska Anna, Ilustratorzy i drzeworytnicy czasopism ilustrowanych drugiej połowy XIX w. na marginesie katalogu drzeworytów o tematyce warszawskiej, „Almanach Muzealny” 1997, s. 85–116.

Krużel Krzysztof, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

Księga Sesyjna Redakcji „Kłosów” t. 1, Sesja 11 z 30 grudnia 1865 [online]. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=33855&from=publication.

Louis Pierre Gabriel Bernard Morel-Retzdit Stop (pseud.) 1825–1899 [online] [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://nadine-emmanuel.clause.pagesperso-orange.fr/famille/stop/index.html.

Radziszewska Maria, Epoka drzeworytu w dziewiętnastowiecznych polskich tygodnikach ilustrowanych, „Pro Libris” 2008, nr 2, s. 123–128.

Rose Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. Ewa Klekot, Warszawa 2010.

Socha Gabriela, Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, Wrocław 1988.

Wiercińska Maria, Grafika wczoraj i dziś, Warszawa 1974.

Wilder Hieronim, Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografia. Wskazówki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki, Lwów 1922.

Wöllflin Henryk, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism