Działalność Studenckiego Koła Naukowego Specjalistów Informacji w roku akademickim 2013/2014

Weronika Korga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.032

Abstrakt


Artykuł prezentuje działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji, działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014.


Słowa kluczowe


Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Koło Naukowe Specjalistów Informacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Film promujący ofertę Instytutu INiB UMK [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.youtube.com/watch?v=31NAf_kgxwA&feature =youtu.be.

Ruszyły warsztaty o Open Access dla studentów i doktorantów! [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://centrumcyfrowe.pl/ruszyly-warsztaty-o-open-access-dla-studentow-i-doktorantow/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism