Szkolenia „Środy z TIK-iem”

Wiesława Budrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.030

Abstrakt


Artykuł omawia cykl szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które przeprowadzone zostały w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 23 kwietnia do 21 maja 2014 r.


Słowa kluczowe


Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu; Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; technologie informacyjno-komunikacyjne

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism