Oczekiwania czytelników wobec nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Maciej Weryho, Małgorzata Zmitrowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.024

Abstrakt


W październiku 2013 r. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczęła swoją działalność w nowym, niezwykle okazałym i nowoczesnym gmachu. Budynek zaprojektowany został w taki sposób, aby nowe rozwiązania architektoniczne sprzyjały rożnym formom nauki, aktywności i spędzania wolnego czasu. Aby pełniej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników, na początku 2013 r. przeprowadzono badania, które miały na celu rozpoznanie ich oczekiwań wobec nowej biblioteki. Artykuł prezentuje analizę uzyskanych wyników. 


Słowa kluczowe


badania użytkowników; Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; biblioteki akademickie; użytkownicy bibliotek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieńkowska Barbara, Chamerska Halina, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Chlewicka Aldona, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w nowym gmachu, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 2, s. 328−341.

Dubowik Henryk, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, [w:] Rola i funkcje bibliotek Wyższych Szkół Pedagogicznych w Polsce, pod red. Zofii Sokół, Rzeszów 1992, s. 81−87.

Konieczna Danuta, Współczesne trendy architektury bibliotecznej a zmieniające się wymagania użytkowników, [w:] Biblioteki XXI wieku − czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19−21 czerwca 2006 r.: materiały konferencyjne, Łódź 2006, s. 221−223.

Weryho Maciej, Kształcenie użytkowników elektronicznych źródeł informacji w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2010, nr 2, s. 8−13.

Zmitrowicz Małgorzata, Wystawy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, „Bibliotekarz” 2008, nr 6, s. 23−26.

Zysiak Agata, Jak pozostać wiernym w niestałym świecie? Czym, gdzie i dla kogo ma być nowoczesna biblioteka?, [w:] Biblioteka jako „trzecie miejsce” − międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne, pod red. Marii Wrocławskiej, Justyny Jerzyk-Wojteckiej, Łódź 2011, s. 22−25.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism