Przywilej biblioteczny a prawo do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)

Wanda A. Ciszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.022

Abstrakt


Artykuł 28 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. zezwala instytucjom takim jak biblioteki, archiwa i szkoły na nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów (tzw. przywilej biblioteczny). Jednak Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Nr 92/100 z dnia 19 listopada 1992 r.  w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona: 2006/115/WE) wprowadza konieczność wynagradzania z tytułu publicznego użyczania egzemplarzy utworów chronionych (tzw. public lending right). Na przełomie 2013 i 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło szereg konsultacji w ramach Forum Prawa Autorskiego dotyczących nowelizacji prawa autorskiego, w tym przede wszystkim wprowadzenia wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne. Artykuł przybliża stanowiska organizacji bibliotekarskich i środowiska wydawców w tym zakresie.


Słowa kluczowe


Forum Prawa Autorskiego; prawo autorskie; przywilej biblioteczny; wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[Stanowisko Biblioteki Narodowej] [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/wyniki_konsultacji_/Implementacja_wynagrodzenia_z_tytulu_public_lending_right_BN.pdf.

[Stanowisko końcowe organizacji bibliotekarskich] [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/wyniki_konsultacji_/Stanowisko_koncowe_organizacji_bibliotekarskich.pdf.

[Stanowisko SAIW „Polska Książka”][online]. Prawo autorskie imedialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny wWorld Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/wyniki_konsultacji_/III_FPA_-_uwagi_SAIW.pdf.

Burba Anna, Kiedy i jak? Public Lending Right w Polsce [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/biblioteka-analiz_1/wydanie_381/kiedy-i-jak_32346.html.

Burba Anna, Na co pozwala bibliotekom prawo autorskie? Wyjątki biblioteczne w prawie unijnym, polskim, niemieckim i na forum międzynarodowym[online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/biblioteka-analiz_1/wydanie_441/na-co-pozwala-bibliotekom-prawo-autorskie_36110.html.

Burba Anna, PLR – dlaczego i na co czekamy? [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/biblioteka-analiz_1/wydanie_441/plr---dlaczego-i-na-co-cze-kamy_36103.html?smscode=QIKSYRBK#access.

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” [online]. L 167, 22/06/2001 P. 0010– 0019 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-riServ.do?uri=CELEX:32001L0029:PL:HTML.

Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona). „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” [online].L 376, 27/12/2006 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006L0115.

Forum Prawa Autorskiego. Piąte spotkanie przed nami [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/forum-prawa-autorskiego_36848.html.

Forum Prawa Autorskiego. Za nami trzecia odsłona [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/forum-prawa-autorskiego_35891.html.

Implementacja Dyrektywy 2006/115/WE w zakresie prawa do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right) [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/Implementacja_wynagrodzenia_z_tytulu_public_lending_right.pdf.

Korzystanie z książek i prasy a prawa autorów i wydawców – sytuacja w Polsce na tle europejskim 5–6 kwietnia 2011 r. [online]. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.copyrightpolska.pl/pl/3/179/125/Konferencja-56042011.

Kurowska Anna, Problem implementacji dyrektywy 2006/11 5/WE w zakresie public lending right. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” [online] 2009, z. 105 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lex.pl/akt/problem-implementacji-dyrektywy-2006115we-w-zakresie-public-lending-right.

Materiały dodatkowe w sprawie public lending right. Tł. Adam Lenarczyk, Wer. Barbara Szczepańska [online]. IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matters, kwiecień 2005 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/ifla-position-on-public-lending-right-2005_background-pl.pdf.

Materiały prasowe [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/materialy_prasowe_5_forum.pdf.

Odbyło się piąte Forum Prawa Autorskiego [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/odbylo-sie-piate-forum-prawa-autorskiego-490.php.

Odbyło się trzecie Forum Prawa Autorskiego [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/odbylo-sie-trzecie-forum-prawa-autorskiego-357.php.

PLR international [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.plrinternational.com.

Poland [online]. PLR international [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.plrinternational.com/established/plradministrators/poland.htm.

Powraca kwestia PLR [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/powraca-kwestia-plr_34164.html.

Prawo autorskie i medialne [online]. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/.

Public Lending Right a Polska [online]. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.copyrightpolska.pl/docs/plr_polska.pdf.

Publikujemy stanowiska na temat dozwolonego użytku publicznego [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/publikujemy-stanowiska-na-temat-dozwolonego-uzytku-publicznego-395.php.

Są już dostępne materiały na trzecie Forum Prawa Autorskiego [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/sa-juz-dostepne-materialy-na-trzecie-forum-prawa-autorskiego-353.php.

Specjalna „Biblioteka Analiz”. SAiW „Polska Książka” w roli głównej [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/specjalna--biblioteka-analiz_32248.html.

Stankiewicz Piotr, Dozwolony użytek publiczny i opłaty od wypożyczeń bibliotecznych [online]. Prawokultury.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://prawokultury.pl/newsy/dozwolony-uzytek-publiczny-i-oplaty-od-wypozyczen/.

Stanowisko IFLA w sprawie public lending right [online]. IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matters, kwiecień 2005 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/ifla-position-on-public-lencling-right-2005-pl.pdf.

Stanowisko PIK w sprawie PLR FORUM PA III [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/wyniki_konsultacji_/Stanowisko_PIK_w_sprawie_PLR_FORUM_PA_III_.pdf.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.copyrightpolska.pl/pl/2/84/1/Stowarzyszenie-Autorow-i-Wydawcow-COPYRIGHT-POLSKA.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83. Wraca temat public lending right. Ustawa w sprawie dzieł osieroconych jesienią [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/wraca-temat-public-lending-right_34079.html.

Wypożyczanie książek bez opłat. MKiDN analizuje sytuację i szuka rozwiązań [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/wypozyczanie-ksiazek-bez-oplat_29872.html.

Wyzwania dla państwa i wydawców. Po spotkaniu branżowym PIK [online] Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/wyzwania-dla-panstwa-i-wydawcow_30107.htm.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism