Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika „Wędrowiec” (część I)

Dorota Kamisińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.016

Abstrakt


W artykule przedstawiono rezultaty badań sylwetek oraz twórczości artystycznej 22 artystów francuskich, których drzeworyty w drugiej połowie XIX w. zamieszczał warszawski tygodnik „Wędrowiec”. Podano, dotychczas w polskim piśmiennictwie nieopracowane, biogramy 7 wybranych artystów: Emile’a Bayarda, Henriego Blancharda, Adolphe’a Gusmana, Henriego Hildibranda, Julesa Huyota, Adolphe’a-Fracoisa Pannemakera oraz Edouarda Riou. W aneksie zebrano dane dotyczące biografii, dorobku artystycznego, liczby i tematyki ilustracji wymienionych wyżej oraz pozostałych 15 drzeworytników i rysowników: Antoine’a V. Bertranda, Hercule’a L. Catenacciego, Huberta Clergeta, Alexandre’a de Bara, A. Domsa [imię nieznane], Gustave’a Dorégo, Felixa-Jeana Gaucharda, Louisa-Alphonse’a Gerarda, Richarda Illnera, Charlesa Laplante, Théodore’a F. Lixa, Eugena L. Meuniera, Alphonsa-Marie de Neuville’a, Alfreda Sargenta oraz Isidore’a J. Taylora.


Słowa kluczowe


„Wędrowiec”; Bayard Émile-Antoine; Blanchard Henri; Gusman Adolphe; Hildibrand Henri; Huyot Jules; Pannemaker Adolphe-Francois; Riou Edouard

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aurenche Marie-Laure, L’invention des magazines illustrés au XIXe siècle, d’après la Correspondance générale d’Édouard Charton (1824−1890) [online]. Médias 19 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.medias19.org/index.php?id=331.

Béraldi Henri, Les Graveurs du XIXe siècle. Guide de l’amateur d’estampes moderns. Libraire L. Conquet Paris 1885−1892.

Blanc Charles, Grammar of painting and engraving. Translated from the French by Kate Newell Doggett, New York 1874.

Bryan’s dictionary of painters and engravers. New edition revised and enlarged under the supervision of George C. Williamson, New York−London 1903.

Cundall Joseph, A brief history of wood-engraving from its invention, London 1895.

Delaborde Henri, Engraving – its origin, processes and history. Translated by R. A. M. Stevenson, London 1886.

Dictionnaire général des artistes de l’École française depuis l’origine des arts du dessin jusqu’à nos jours : architectes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes. Ouvrage commencé par Émile Bellier de La Chavignerie, continué par Louis Auvray, Paris 1882−1885.

Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. Aleksandra Birkenmajera, Bronisława Kocowskiego, Jana Trzynadlowskiego, Wrocław 1971.

Gusman Pierre, La gravure sur bois en France au XIX siècle, Paris 1929.

Krużel Krzysztof, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

Linton William James, The history of wood-engraving in America, Boston 1882.

Pieńkos Andrzej, Gustave Doré − portret artysty doby wczesnego kapitalizmu, [w:] Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Piotra Kosiewskiego, Lublin 1996.

Pieńkos Andrzej, W poszukiwaniu idealnej księgi. Doré, Hugo i nowoczesna ilustracja, „Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki UW” t. 11: 1996, s. 137–167.

The Dictionary of Art, Oxford 1996.

Wilder Hieronim, Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografia. Wskazówki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki, Lwów 1922.

Zola Émile, Słuszna walka. Od Courbeta do impresjonistów. Antologia pism o sztuce. Wybór i wstęp Gaëtan Picon. Opra. Jean-Paul Bouillon. Przekład i posłowie Hanna Morawska, Warszawa 1982.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism