„Tętent. Miesięcznik Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu” (1933–1934)

Marcin Żynda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.003

Abstrakt


„Tętent. Miesięcznik Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu” był wydawany w Grudziądzu w latach 1933−1934. Na łamach pisma, tworzonego przez uczniów Szkoły, dominowały teksty mające za zadanie kształtowanie postaw patriotycznych i koleżeńskich. Twórcy pisma z dużą uwagą śledzili i opisywali także wszelkie ważne wydarzenia z życia Szkoły. Relacjonowali przebieg rywalizacji sportowej uczniów, a także oficjalnych uroczystości i wydarzeń o charakterze towarzyskim i rozrywkowym. Łamy czasopisma były też miejscem służącym do publikowania informacji fachowych z zakresu wojskowości i ciekawostek dotyczących koni.

Słowa kluczowe


„Tętent. Miesięcznik Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu”; Grudziądz; Szkoła Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Tętent. Miesięcznik Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu” R. 1: 1933 – R. 2: 1934.

Bułak-Bałachowicz Henryk, Chciałbym..., Warszawa 1999.

Cabanowski Marek, Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Zapomniany bohater, Warszawa 1993.

Kukawski Lesław, Tym Juliusz S., Wójcik Teodor, Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920−1939. Zarys dziejów, Grudziądz 2008.

Radomyski Stanisław, Zarys historii Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. 1922−1939, Warszawa 1989.

Swat Tadeusz, Niewinnie straceni w Warszawie. 1945−1956, Warszawa 1991.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism