„Niewygodna dla władzy” twórczość poetycka Antoniego Goreckiego

Jolanta Kowal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.001

Abstrakt


Najpopularniejsza łódzka księgarnia, należąca do rodziny Fiszerów, podobnie jak wiele łódzkich firm zanotowała ogromne straty w związku z wybuchem I wojny światowej. Straty te wynikały zarówno z konfiskat i rekwizycji prowadzonych przez niemieckie władze okupacyjne, jak i braku zapłaty za przyjęte wcześniej zamówienia. W aktach Komisji Szacunkowej Miejscowej znajdują się opisy strat wraz z charakterystyką okoliczności ich powstania, a także zeznania świadków tj. zarówno pracowników księgarni, jak i innych firm z nią współpracujących. Dokumentacja ta jest cennym źródłem do poznania dziejów łódzkiego księgarstwa w latach Wielkiej Wojny.

Słowa kluczowe


Antoni Gorecki; bajka; cenzura; język ezopowy; Litwa; poezja; recepcja literatury; Uniwersytet Wileński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baliński Michał, Dodatki, dokumenta i objaśnienia do dziejów „Dawnej Akademii Wileńskiej”, Petersburg 1862.

Beauvois Daniel, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832, t. 1: Uniwersytet Wileński, przeł. Ireneusz Kania, Lublin 1991.

Gorski Stefan, Z dziejów cenzury w Polsce. Szkic historyczny. Odbitka z „Biblioteki Warszawskiej”, Warszawa 1906.

Iwaszkiewicz Janusz, „Plemię Sarmatów”. Kartka z dziejów tajnych związków na Uniwersytecie Wileńskim, „Ateneum Wileńskie” R. I 1823, nr 3−4, s. 481−505.

Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1990.

Kostkiewiczowa Teresa, Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa 1984.

Morawski Stanisław, Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–1825), Warszawa 1959.

Mościcki Henryk, Wilno i Warszawa w „Dziadach” Mickiewicza. Tło historyczne trzeciej części „Dziadów”, Warszawa 1999.

Mucha Bogusław, Dzieje cenzury w Rosji, Łódź 1994.

Nalepa Marek, Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793−1806), Rzeszów 2003.

Ottman Rudolf, Antoni Gorecki. Poeta-żołnierz, „Muzeum” 1881, nr 59, s. 185−200.

Rettel Leonard, Przedmowa, [do:] Antoni Gorecki, Pieśni, Paryż 1868, s. 3−22.

Skwarczyński Zdzisław, W szkole sentymentalizmu. „Tygodnik Wileński” z 1804 r., Łódź 1958.

Skwarczyński Zdzisław, Z niepublikowanych wierszy Antoniego Goreckiego, „Prace Polonistyczne” 1982, ser. XXXVIII, s. 329−331.

Szyndler Bartłomiej, Mikołaj Nowosilcow (1762−1838). Portret carskiego inkwizytora, Warszawa 2004.

Witkowska Alina, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1998.

Witkowska Alina, Przybylski Ryszard, Romantyzm, Warszawa 1998.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism