Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2010–2013” (Lubostroń, 22–23 kwietnia 2013 r.)

Dariusz Spychała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.035

Abstrakt


W dniach 22–23 kwietnia 2013 r. w zabytkowym pałacu rodu Skórzewskich w Lubostroniu odbyły się obrady konferencji naukowej, której organizatorem była Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zgromadziła ona uczestników, którzy w swojej pracy badawczej zajmują się sprawami historii książek, bibliotek i prasy. Zakres prezentowanych wystąpień był bardzo szeroki i objął tematy takie, jak: kształtowanie się europejskiej kultury chrześcijańskiej, rozwój europejskiej kultury chrześcijańskiej w średniowieczu i jego dobrobytu w XVI wieku, pod koniec wieku XIX i XX, historię bibliotek, księgozbiorów klasztornych i księgozbiorów pomorskich dworków, introligatorstwa. Pomimo dużej różnorodności tematów, konferencja ukazała wkład ostatnich pokoleń artystów do rozwoju kultury europejskiej i polskiej, a także kultury współczesnej. Artykuł podsumowuje konferencję i zawiera podstawowe informacje na temat wygłoszonych w jego ramach referatów.

Słowa kluczowe


konferencje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dominikanie w środkowej Europie w XII–XV w., pod red. J. A. Kłoczowskiego, J. A. Spieża, Poznań 2002.

Dominikanie: szkice z dziejów zakonu, pod red. M. A. Babraja, Poznań 1986.

Nowicki R., Semper recte. Z dziejów rodu Skórzewskich, Lubostroń 2007.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism