Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.)” (Poznań, 4–7 kwietnia 2013 r.)

Bernardeta Iwańska-Cieślik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.034

Abstrakt


W dniach 4–7 kwietnia 2013 r. miała miejsce konferencja naukowa zorganizowana w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”. Odbyła się ona w Pałacu Działyńskich oraz w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W trakcie konferencji obradowano na dziewięciu sesjach, na które przewidziano łącznie 44 referaty. Wśród nich znalazły się referaty mówiące o strukturze proweniencyjnej dużych bibliotek naukowych w Warszawie, Poznaniu, Włocławku czy na Ukrainie. Omówiono dzieje pojedynczych klasztorów, nie pomijając ich księgozbiorów. Dodatkowo zaprezentowano istotne bazy danych w badaniach nad dawnymi księgozbiorami historycznymi. Na czwarty dzień został zaplanowany objazd naukowy po wielkopolskich klasztorach. Artykuł podsumowuje konferencję i zawiera podstawowe informacje na temat wygłoszonych w jego ramach referatów.

Słowa kluczowe


konferencje

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism