Rola mechanizmów wizualizacyjnych w architekturze informacji

Veslava Osińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.023

Abstrakt


W wizualizacji informacji powszechnie wykorzystuje się zasady działania percepcji wizualnej. Techniki wizualizacji umożliwiają reprezentację danych na różnych poziomach organizacji, pomagając w zrozumieniu ich struktury i wzajemnych korelacji. Metody wizualizacyjne znajdują szerokie zastosowanie w serwisach, zaprojektowanych według logiki architektury informacji. Interakcja interfejsu jest warunkiem koniecznym do zapewnienia funkcjonalnej wizualizacji. Potencjał eksploracyjno-wyszukiwawczy wizualizacji dostrzegają architekci informacji, którzy zajmują się unifikacją procesu projektowania w celach użytkowych. Autorka wymienia wspólne cechy, obszary zastosowań i źródła architektury i wizualizacji informacji w serwisach sieciowych. Jednocześnie, wbrew nielicznym opiniom sceptyków, udowadnia wzajemną korzystną integrację metod wizualizacji i sposobów kształtowania przestrzeni informacyjnych.

Słowa kluczowe


wizualizacja informacji; architektura informacji; Infovis; programowanie interfejsu; interakcja człowiek-komputer

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allamraju S. H., ProjectWiki – parallel coordinates [on-line] [dostęp 20 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://code.google.com/p/parallel-coordinates/wiki/ ProjectWiki.

Chen Ch., Information Visualization. Beyond the Horizon, 2nd ed., London 2006.

Dillon A., Vaughan M., It's the Journey and the Destination: Shape and the Emergent Property of Genre in Evaluating Digital Documents [on-line]. University of Texas, School of Information [dostęp 20 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ischool.utexas.edu/~adillon/Journals/ NRHM98/NRHM paper 2098.htm.

Eppler M. J., A Comparison between Concept Maps, Mind Maps, Conceptual Diagrams, and Visual Metaphors as Complementary Tools for Knowledge Construction and Sharing, „Information Visualization” 2006, vol. 5, iss. 3, s. 202–210.

Hjørland B., Domain analysis in information science: eleven approaches – traditional as innovative, “Journal of Documentation” 2002, vol. 58, iss. 4 s. 422–462.

Kalbach J., Designing Web Navigation, Sebastopol 2007.

Keim D., Visual Exploration of Large Data Sets, „Communications of the ACM” 2001, vol. 44, iss. 8, s. 39–44.

Lamb A., Johnson L., Information Architecture for the Web [on-line]. Indiana University (Course materials) [dostęp 20 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eduscapes.com/arch/ia/overview1.htm.

Lengler R., Eppler M., Towards of Periodic Table of Visualization Methods [on-line]. Visual Literacy: An E-Learning Tutorial on Visualization for Communication, Engineering and Business [dostęp 20 maja 2013]. Dostepny w World Wide Web: http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf.

Leung Y. K, Apperley M. D., A Review and Taxonomy of Distortion-Oriented Presentation Techniques, „ACM Transactions on Computer-Human Interaction” 1994, vol. 1, iss. 2, s. 126–160.

Lopes P., Web Visualization – Tools & Approaches for Information Visualization on the Web [on-line]. ISSUU [dostęp 20 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://issuu.com/pedrolopes/docs/web visualization _keynote.

Lynch P. J., Horton S., Web Style Guide 3 [on-line] [dostęp 20 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html.

Morville P., Ambient Findability, Sebastopol 2005.

Morville P., Callender J., Search Patterns, Sebastopol 2010.

Moya-Anegoõn F. i in., A new technique for building maps of large scientific domains based on the cocitation of classes and categories, „Scientometrics” 2004, vol. 61, iss. 1, s. 129–145.

Osińska V., Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i bibliotekach cyfrowych. Biuletyn EBIB [on-line] 2006, nr 7 (77) [dostęp 20 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/77/osinska.php.

Osińska V., Visual Analysis of Classification Scheme, „Knowledge Organization” 2010, vol. 37, iss. 4, s. 299–306.

Osińska V., Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, Warszawa 2010.

Pfitzner D. i in., A Unified Taxonomic Framework for Information Visualization. Conferences in Research and Practice in Information Technology [on-line] 2001, vol. 1 [dostęp 20 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://crpit.com/confpapers/CRPITV24Pfitzner.pdf.

Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Gliwice 2003.

Scheiderman B., Tree visualization with tree-maps: 2-d space-filling approach, „ACM Transactions on graphics (TOG)” 1992, vol. 11, iss. 1, s. 92–99.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism